Zmiany przepisów o leasingu w 2021

Przedsiębiorcy powinni wiedzieć, że z początkiem 2021 roku zaczynają obowiązywać zmiany w przepisach które częściowo mają związek z leasingiem.

Warto wiedzieć: Najważniejsze czynniki jakie wpływać będą na koszt leasingu w 2021 roku to:

  • odbicie gospodarcze w Polsce i na świecie
  • prawdopodobne przejęcie jednej z dużych firm leasingowych przez inny podmiot rynku finansowego/bank/
  • pewne zmiany w przepisach które będą powodować, że w pewnych sytuacjach prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą traktowany będzie jak konsument (jeśli zakup nie jest związany z głównym przedmiotem jego działalności).
  • od 1 stycznia 2021 r. podatnicy, którzy wezmą w leasing nowy środek trwały, a następnie wykupią go od firmy leasingowej nie będą mieli już prawa do ustalenia wyższej (indywidualnej) stawki amortyzacyjnej.

Rząd zmienił kryteria kwalifikacji używanego środka trwałego. Obecnie za używane uznaje się środki trwałe, jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy, natomiast nowa brzmienie przepisów to:

„Środki trwałe /…/ uznaje się za używane, jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane przez podmiot inny niż podatnik co najmniej przez okres 6 miesięcy.” – fragment nowelizacji

Ponadto Przedsiębiorcy zawierający umowy z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą będą musieli sprawdzić, w jakim charakterze występuje druga strona transakcji – czy transakcja jest dokonywana przez przedsiębiorcę w charakterze zawodowym czy też przez przedsiębiorcę chronionego jak konsument na mocy wskazanych powyżej przepisów.
Ustawa nie wskazuje, w jaki sposób ma przebiegać ewentualna procedura weryfikacyjna, co oznacza, że każdy przedsiębiorca będzie musiał zastosować własne narzędzia w celu sprawdzenia charakteru dokonywanej czynności. Prawdopodobnie najważniejszym kryterium będzie tu oznaczenie w PKD.

KALKULATOR LEASINGOWY 2021 >>

Jednak wprowadzone zmiany nie oznaczają, że przedsiębiorca jednoosobowy będzie zawsze traktowany jak konsument w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie konsumentów. Właśnie dlatego nowe przepisy wprowadzają rozróżnienie na dwa typy transakcji – zawodowe oraz niezawodowe. W przypadku tych pierwszych nic się nie zmieni – fryzjer kupujący sprzęt do salonu fryzjerskiego będzie uznawany za podmiot profesjonalny. Jeśli natomiast zakupi towar uznany za niezawodowy (samochód czy kafelki do salonu fryzjerskiego) będzie traktowany jak konsument.