Leasing FAQ – teraz wiesz

Leasing to forma wynajmu maszyny lub samochodu osobowego, dostawczego lub ciężarowego. Właścicielem pozostaje firma leasingowa, a leasingobiorca dokonuje comiesięcznych płatności.

Korzyści z leasingu to m.in. elastyczność, możliwość zwiększenia płynności finansowej, brak konieczności wykupu sprzętu oraz uniknięcie ryzyka utraty wartości w przypadku zmian technologicznych. Leasing daje korzyści podatkowe, umożliwiając wliczenie rat leasingowych w koszty firmy.

Rodzaje leasingu to m.in. operacyjny, finansowy, a także leasing zwrotny czy odnawialny. Można też dostać leasing z Tarczą Podatkową lub Leasing z dużym wykupem.

Do leasingu potrzebne są m.in. dowód osobisty, wpis do ewidencji działalności gospodarczej czy dokumenty dotyczące wyceny i stanu technicznego urządzenia lub samochodu (jeśli jest używany). W procedurze standardowej należy przedstawić również dokumenty finansowe za ubiegły oraz aktualny rok.

Koszty związane z leasingiem to m.in. opłaty, prowizje, odsetki, podatek VAT, ubezpieczenie i serwisowanie. Do innych kosztów zaliczane są też koszty wyceny przedmiotu używanego, opłaty za prowadzenie umowy oraz inne występujące w Tabeli Opłat  firmy leasingowej.

Wymagania dotyczące kredytowej zdolności zależą od indywidualnej polityki każdej firmy leasingowej. W procedurze uproszczonej realizuje się większość samochodów osobowych. Do tego typu leasingu nie trzeba przedstawiać dokumentów finansowych. Większość firm leasingowych wymaga by leasingobiorca miał „czysty BIK” oraz miał ukończone 26 lat.

Warunki zakończenia umowy leasingowej to m.in. wykup pojazdu, przedłużenie umowy, zwrot urządzenia lub samochodu. Umowę leasingu można też zakończyć przez Cesję leasingu na inną firmę, niektóre firmy leasingowe dopuszczają zwrot przedmiotu leasingu.

Najczęstsze problemy związane z leasingiem to m.in. problemy z ubezpieczeniem (koszty ubezpieczeniowe w kolejnych latach umowy bez uzgodnienia z Leasingobiorcą), utrudnienia w przypadku zmiany umowy (długi czas oraz koszty realizacji Cesji).

Opinie o firmach leasingowych można znaleźć w Internecie, na forach dyskusyjnych lub w serwisach z recenzjami. Należy jednak pamiętać, że w „internecie” piszą głownie osoby niezadowolone, większość zadowolonych nie wyraża swoich opinii. Również nieuczciwa konkurencja potrafi pisać w internecie negatywne opinie.

Leasing jest obecny w Polsce od 25 lat i z roku na rok coraz więcej firmy z niego korzysta. W zasadzie trudno już znaleźć firmę która nie korzystała by lub nie wiedziała co to jest leasing. Warto skorzystać z leasingu, jeśli nie dysponujemy wystarczającą ilością środków na zakup urządzenia lub samochodu, potrzebujemy stałego dostępu do nowoczesnego sprzętu lub chcemy zminimalizować koszty utrzymania floty samochodowej. Leasing jest jednym z nielicznych legalnych i dostępnych sposobów by dokonać optymalizacji podatkowej a inwestycje związane z prowadzeniem firmy były opłacalne.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące samej umowy leasingowej to:

 1. Jakie są warunki umowy leasingowej? – pytanie o szczegóły umowy, takie jak okres trwania umowy, wartość leasingu, rata leasingowa i warunki płatności.

 2. Jakie są koszty związane z umową leasingową? – pytanie o koszty związane z leasingiem, takie jak opłaty za założenie umowy, prowizje, odsetki i ubezpieczenie.

 3. Czy umowa leasingowa zawiera opcję wykupu? – pytanie o to, czy umowa leasingowa zawiera opcję wykupu po zakończeniu okresu leasingowego.

 4. Co się dzieje, jeśli zdecyduję się przedłużyć umowę leasingową? – pytanie o warunki przedłużenia umowy leasingowej, takie jak koszty, okres przedłużenia i możliwość wykupu.

 5. Czy mogę wypowiedzieć umowę leasingową wcześniej? – pytanie o możliwość wypowiedzenia umowy leasingowej przed upływem okresu trwania i jakie to wiąże się z kosztami.

 6. Jakie są koszty związane z przedterminowym zakończeniem umowy leasingowej? – pytanie o koszty, jakie trzeba ponieść, gdy decydujemy się na przedterminowe zakończenie umowy leasingowej.

 7. Co się dzieje, jeśli nie spełnię warunków umowy leasingowej? – pytanie o konsekwencje nie spełnienia warunków umowy leasingowej, takie jak kary umowne czy utrata sprzętu lub samochodu.

 8. Czy muszę brać ubezpieczenie wraz z umową leasingową? – pytanie o wymóg ubezpieczenia sprzętu lub samochodu wynajętego w ramach umowy leasingowej.

 9. Czy mogę zmienić sprzęt lub samochód wynajęty w ramach umowy leasingowej? – pytanie o możliwość zmiany sprzętu lub samochodu wynajętego w trakcie trwania umowy leasingowej.

 10. Czy umowa leasingowa jest elastyczna? – pytanie o elastyczność umowy leasingowej, czyli jej zdolność do dostosowania się do zmieniających się potrzeb leasingobiorcy.

Warunki umowy leasingowej zależą od konkretnych umów, ale zazwyczaj obejmują okres trwania umowy, wartość leasingu, ratę leasingową oraz warunki płatności. Przed podpisaniem umowy należy dokładnie przejrzeć i zrozumieć jej warunki – OWUL oraz Tabelę Opłat, jeśli jest ona odrębnym dokumentem.

W prawidłowej umowie leasingu wykup jest pierwszą opcją zakończenia umowy. Opcja wykupu zazwyczaj jest dostępna w umowie leasingowej. Dzięki tej opcji można wykupić sprzęt lub samochód po zakończeniu okresu leasingowego. Warunki wykupu zależą od umowy. Natomiast w umowie wynajmu długoterminowego  to zwrot przedmiotu po umowie jest pierwszym wariantem a wykup jest dopiero możliwą do rozważenia opcją, która nie zawsze się opłaca.

Warunki przedłużenia umowy leasingowej różnią się w zależności od umowy. Możliwe są koszty przedłużenia, okres przedłużenia oraz opcja wykupu. Należy dokładnie przejrzeć warunki umowy przed podpisaniem.

Możliwość wypowiedzenia umowy leasingowej przed upływem okresu trwania zależy od konkretnych umów. W przypadku wypowiedzenia umowy przed terminem, mogą wystąpić dodatkowe koszty, na przykład kary umowne. Zwykle wcześniejsze wypowiedzenie umowy jest trudne, czasochłonne i kosztowne – lepiej jest zrobić cesję leasingu.

Koszty związane z przedterminowym zakończeniem umowy leasingowej zależą od umowy i konkretnych warunków. Mogą to być koszty kary umownej lub innych opłat. Musisz przejrzeć Warunki Umowy oraz Tabelę Opłat konkretnej firmy leasingowej, by się tego dowiedzieć.

Wymóg ubezpieczenia sprzętu lub samochodu zależy od konkretnych umów leasingowych. Co do zasady, każdy przedmiot musi być ubezpieczony. Wiele umów wymaga, aby leasingobiorca wykupił ubezpieczenie dla sprzętu lub samochodu poprzez firmę leasingową, inne udzielają zezwolenia na ubezpieczenie przedmiotu samodzielnie przez Klienta.  W każdym przypadku firma leasingowa zastrzega sobie prawo do weryfikacji czy ubezpieczenie spełnia jej wymagania.

GAP Fakturowy jest to ubezpieczenie umowy leasingu które powoduje, że w razie szkody całkowitej na pojeździe chroniona jest wartość pojazdu z dnia zakupu. W całym okresie leasingu otrzymujesz 100% wartości zakupu samochodu.

Jak działa kalkulator leasingu?
Kalkulator leasingu służy do obliczenia raty leasingowej na podstawie wybranych parametrów, takich jak kwota leasingu, okres trwania umowy, wysokość opłat dodatkowych itp. Kalkulatory leasingowe zwykle uwzględniają koszty finansowania, ubezpieczenia oraz podatku VAT, co pozwala na dokładne określenie całkowitych kosztów leasingu.

Jak obliczyć ratę leasingu?
Ratę leasingu oblicza się na podstawie kwoty leasingu, okresu trwania umowy, stopy oprocentowania oraz innych kosztów związanych z leasingiem, takich jak opłaty administracyjne czy ubezpieczenie. Można to zrobić samodzielnie lub z wykorzystaniem kalkulatora leasingowego, który dokładnie wyliczy wysokość raty leasingowej.

Jakie parametry wpisać do kalkulatora leasingowego?
Do kalkulatora leasingowego należy wpisać kwotę leasingu, okres trwania umowy, wysokość opłat dodatkowych (np. opłata wstępna, opłata za przerejestrowanie), stopę oprocentowania oraz wartość wykupu. Należy też określić, czy leasing obejmuje ubezpieczenie, serwis oraz jakie warunki podatkowe obowiązują.

Czy kalkulator leasingowy jest dokładny?
Tak, kalkulator leasingowy jest dokładnym narzędziem, które pozwala na obliczenie rat leasingowych oraz całkowitych kosztów leasingu z uwzględnieniem różnych czynników, takich jak opłaty dodatkowe czy ubezpieczenie. Jednak warto pamiętać, że ostateczne koszty leasingu mogą się różnić w zależności od indywidualnych warunków umowy.

Jak porównać oferty leasingowe z użyciem kalkulatora?
Aby porównać oferty leasingowe, należy wprowadzić do kalkulatora leasingowego te same parametry dla każdej oferty i porównać wyniki. Ważna jest też stawka WIBOR. Warto też zwrócić uwagę na warunki umowy, takie jak wysokość opłat dodatkowych, wartość wykupu czy wymagane zabezpieczenia.

Czy warto skorzystać z kalkulatora leasingowego przed podpisaniem umowy?
Tak, warto skorzystać z kalkulatora leasingowego przed podpisaniem umowy, ponieważ pozwala to na dokładne oszacowanie wysokości rat leasingowych oraz całkowitych kosztów leasingu. Dzięki temu można porównać oferty różnych firm leasingowych i wybrać tę, która będzie najkorzystniejsza.

Jakie są zalety korzystania z kalkulatora leasingowego?
Zaletami korzystania z kalkulatora leasingowego są między innymi możliwość dokładnego oszacowania kosztów leasingu, porównanie ofert różnych firm leasingowych, szybkość obliczeń oraz łatwość w użyciu – przede wszystkim jednak – pomoc doradcy leasingowego znającego rynek i oferty firm leasingowych oraz umiejącego je porównywać.

Czy kalkulator leasingowy pozwala na obliczenie całkowitego kosztu leasingu?
Tak, kalkulator leasingowy pozwala na obliczenie całkowitego kosztu leasingu, uwzględniając różne koszty, takie jak opłaty dodatkowe, ubezpieczenie czy wartość wykupu. Dzięki temu można dokładnie oszacować, ile wyniesie całkowity koszt leasingu w określonym okresie trwania umowy.

  Wpisz Markę i Model

  Rok produkcji

  Cena netto

  Wkład własny %

  Okres leasingu

  Wykup %

  Imię i Nazwisko

  Telefon do kontaktu

  Adres e-mail

  NIP firmy


  *Akceptuję i Wyrażam Zgodę na Regulamin. Pełen tekst dostępny TUTAJ.