cesja leasingu

Cesja leasingu, na czym polega.

Co to jest Cesja leasingu, jej istota, skutki podatkowe i sposób przeprowadzenia cesji leasingu. Na czym polega cesja przejęcie leasingu. Jak zrobić cesję leasingu.

Cesja leasingu

Jednym z często zadawanych przez Klientów pytań jest pytanie o opcję cesji leasingu potocznie określane jako przepisanie leasingu. Wyjaśnijmy w skrócie na czym polega cesja leasingu. Otóż, w pewnych sytuacjach korzystający z leasingu (leasingobiorca) może nie chcieć lub nie móc kontynuować umowy leasingowej. Czasami sytuacja wymusza jednak konieczność wcześniejszego wycofania się leasingobiorcy z umowy. Wcześniejszy wykup może nie wchodzić w rachubę ze względu na brak środków, zmianę planów inwestycyjnych, zamknięcie firmy lub jej przekształcenie lub po prostu ze względu na obowiązujące przepisy.

Leasing operacyjny rządzi się swymi prawami, jednym z nich jest wymóg minimalnego okresu trwania takiej umowy leasingu, który wynosi co najmniej 40% ustawowego okresu amortyzacji. W przypadku umowy leasingu samochodu odpowiada to co najmniej 24 miesiącom, natomiast w przypadku maszyn jest to co najmniej 36 miesięcy. Cesja leasingu umożliwia uwolnienie się dotychczasowego leasingobiorcy od leasingu, dla nowego nabywcy jest jednocześnie sposobem na nabycie i sfinansowanie za pomocą leasingu auta na preferencyjnych warunkach.

Na czym polega przejęcie leasingu

Co zrobić w takiej sytuacji? Wyjściem może być cesja leasingu na inną firmę, która będzie kontynuowała umowę. Dotychczasowy leasingobiorca przestaje spłacać leasing a w jego miejsce wstępuje inny podmiot, zainteresowany używaniem samochodu lub maszyny. Przepisanie leasingu odbywa się na zasadzie trójstronnego porozumienia pomiędzy Leasingodawcą, Leasingobiorcą oraz firmą która wstępują w prawa dotychczasowego Leasingobiorcy i staje się nowym Leasingobiorcą. Jest to możliwe i praktykowane przez firmy leasingowe pod pewnymi warunkami.

Warunki przepisania leasingu

Po pierwsze, firmy leasingowe wymagają by dotychczasowy Leasingobiorca nie miał zaległych płatności leasingowych. Ponadto aby móc dokonać przepisania leasingu, nowy Leasingobiorca musi zostać pozytywnie oceniony przez firmę leasingową. Wymaga to złożenia odpowiedniego wniosku. Trzecim wymogiem jest uiszczenie zwykle tzw. opłaty za cesję leasingu. Są to różne kwoty, w zależności od zapisów stosowanych przez konkretną firmę leasingową – od kilkuset złotych do 2% wartości przedmiotu leasingu. Kwota za zapisana jest zwykle w Ogólnych Warunkach Leasingu OWUL lub można ją uzyskać poprzez kontakt w firmą leasingową.

Oczywiście warunkiem wstępnym, w który dotychczasowy korzystający musi włożyć trochę pracy, jest znalezienie firmy chętnej na przejęcie leasingu. Zwykle wystarczy umieszczenie odpowiednich ogłoszeń na popularnych portalach typu allegro, gratka, motomi, trader czy otomoto.

Należy pamiętać, że szanse na szybką cesję leasingu są tym większe im w lepszej kondycji jest przedmiot który ma być przedmiotem cesji oraz im mniejsza kwota leasingu pozostała do spłaty. Istotną wartością jest też wysokość tzw. odstępnego, jakie nowy Leasingobiorca uiści dotychczasowemu, z racji poprzednio wniesionych wpłat leasingowych.
Każdy z podmiotów tej transakcji (firma leasingowa, dotychczasowy leasingobiorca oraz potencjalny nowy leasingobiorca) muszą skalkulować, czy takie przejęcie leasingu będzie im się opłacać oraz na ile mogą sobie pozwolić.

Jak dokonać cesji leasingu

Procedura przepisania leasingu wygląda zwykle w ten sposób, że Leasingobiorca dowiaduje się jaką kwotę należy uiścić z tytułu cesji, znajdując chętnego na przejęcie leasingu powinien podać mu ilość i wartości rat pozostałych jeszcze do spłaty oraz proponowaną kwotę odstępnego. Jeśli w tym miejscu dojdą oni do porozumienia, to nowy potencjalny leasingobiorca powinien złożyć wniosek leasingowy z propozycją przejęcia leasingu.
Następnie jeśli firma leasingowa zaakceptuje nowego Leasingobiorcę, przygotowywane i podpisywane są odpowiedni dokumenty cesji (wstąpienie nowego Leasingobiorcy w miejsce dotychczasowego).

Dotychczasowy Leasingobiorca musi również zapłacić opłatę za cesję oraz przekazać przedmiot nowemu użytkownikowi. Strony również rozliczają kwotę odstępnego, jeśli występuje. Dotychczasowy Leasingobiorca powinien wystawić nowemu na tę kwotę fakturę zatytułowaną np. „opłata za przejęcie praw do umowy X”, „przeniesienie praw użytkowania przedmiotu leasingu X, „odstępne za przekazanie praw do umowy leasingu”, „przekazanie praw do umowy leasingu”. Oczywiście kwota ta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz VAT i jest kosztem uzyskania przychodu u nowego Leasingobiorcy.

Skutki podatkowe cesji leasingu

Jak pisaliśmy powyżej, tzw. odstępne jest dla nowego Leasingobiorcy kosztem uzyskania przychodu. Jednak należy pamiętać, że w przypadku firm prowadzących pełną rachunkowość koszt poniesiony za odstępne powinien być rozliczany proporcjonalnie w całym okresie trwania przejętej umowy leasingu (identycznie jak przy zawieraniu każdej umowy leasingowej z Opłatą Wstępną). Ten sposób wpisania w koszty dotyczy prowadzenia rozliczeń przy pełnej rachunkowości.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, dotychczasowy Leasingobiorca nie musi dokonywać żadnych korekt w podatku.

Sama cesja leasingu jest bezpieczna podatkowo dla strony. Pomimo obowiązywania przepisów o minimalnym okresie leasingu, od stycznia 2013 r. w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w przepisie zawierającym definicję podstawowego okresu umowy leasingu Ustawodawca zastrzegł, iż w przypadku zmiany strony lub stron tej umowy (CESJA) podstawowy okres umowy uważa się za zachowany, jeżeli inne postanowienia umowy nie uległy zmianie (art. 17a pkt 2 ustawy CIT i art. 23a pkt 2 ustawy PIT).

Nowy leasingobiorca może również bez ograniczeń zaliczać raty leasingowe w koszty. Może również odliczać VAT. Co więcej, istnieją indywidualne interpretacje skarbowe które wskazują, że nowy Leasingobiorca może odliczyć pełen VAT od faktury za opłacone odstępne, nawet jeżeli przedmiotem przepisywanej umowy jest samochód osobowy.

Jak długo trwa przeprowadzenie cesji/ przepisania leasingu

Pytani o czas przeprowadzenia cesji/przepisania leasingu możemy z doświadczenia określić, że procedura cesji trwa w firmach leasingowych średnio 2-3 tygodnie. Oczywiście należy doliczyć do tego czas jaki będzie potrzebny do znalezienia nowej firmy chętnej przejąć nasz dotychczasowy leasing.

Raty leasingu operacyjnego pomoże obliczyć kalkulator leasingowy w PLN i EUR dla firm.

Umów się na 10 minut bezpłatnych konsultacji. Sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.


Masz pytanie? Chętnie na nie odpowiemy.

Oblicz leasing i wyślij zapytanie o ofertę: kalkulator-leasingowy.pl