wykup samochodu po leasingu

Wykup auta z leasingu

Wykup auta z leasingu. Jak wykupić auto z leasingu. Jak dokonać darowizny samochodu wykupionego z leasingu. Sposoby na wykup i sprzedaż samochodu po leasingu.

Najbardziej rozpowszechnioną formą finansowania samochodów do firmy stał się od jakiegoś czasu leasing. Ta forma finansowania ma wiele zalet, wśród których jedną z ważniejszych jest funkcja tworzenia kosztów podatkowych. Jak

Większość umów leasingowych jest tak skonstruowana, by po spłacie samochodu czy maszyny i zakończeniu umowy leasingowej wykupić przedmiot leasingu. Następnie część Klientów chce sprzedać samochód, inni chcieliby pozostawić auto lub maszynę w majątku firmy. Jest też grupa klientów która chciałaby przenieść auto do majątku prywatnego.

Wykup auta z leasingu

W przypadku umowy leasingu zawieranej na osobę prawną (np. sp. z o.o.) nie istnieje żadne pole manewru, można wykupić przedmiot tylko na działalność gospodarczą. Jeśli prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą, wówczas wykup samochodu po leasingu może nastąpić na kilka sposobów. Poniżej zamieszczamy opis kilku metod wykupu auta po leasingu.

Wykup samochodu z leasingu i jego sprzedaż

Zakup samochodu po zakończeniu leasingu na firmę jest najczęściej stosowanym sposobem nabycia auta. Samochód wykupuje firma która do tej pory leasingowała auto, korzystając z prawa wykupu które zagwarantowane jest w umowie leasingowej.

Jeśli wartość zakupu nie przekracza 3500 zł netto, zakup taki można wliczyć jednorazowo w koszty. Gdy cena zakupu jest wyższa, taki wydatek wpisuje się w koszty poprzez jego amortyzowanie. Podatek VAT można odliczyć jednorazowo poprzez odpisanie 50 lub 100% VAT. Prawo do odliczenia 50% VAT przysługuje jeśli auto osobowe będziemy wykorzystywali do użytku służbowego i jednocześnie prywatnego.

Należy pamiętać, że w przypadku sprzedaży takiego auta , konieczne jest naliczenie od ceny sprzedaży podatek VAT 23%. Kwotę uzyskaną ze sprzedaży zaliczyć trzeba będzie do przychodu firmy, który będzie podlegał opodatkowaniu. Opodatkowanie ustaje dopiero po 6 latach od zakupu auta czy maszyny.

Pewnym sposobem na zminimalizowanie podatku należnego do zapłaty, jest takie ustalenie wysokości kwoty wykupu przy zawieraniu umowy leasingowej, by kwota ta była możliwie zbliżona do wartości auta podczas jego sprzedaży z firmy. Wówczas kwota wykupu z leasingu i kwota ze sprzedaży będą równoważyć obciążenia podatkiem dochodowym i VAT. Należy jednam mieć na uwadze, że takie ustalenie podwyższonego wykupu spowoduje naliczenie większych odsetek od spłaty leasingu w porównaniu z wykupem za zwyczajowy 1%.

Trzeba również liczyć się z tym, że firmy leasingowe dopuszczają powiększenie wykupu tylko do pewnego, bezpiecznego dla siebie poziomu. W leasingu standardowym na pewno nie osiągniemy wykupu równego wartości rynkowej auta. Manewr z powiększonym wykupem jednocześnie osłabia kosztotwórczą rolę leasingu. Po prostu przesunięcie części spłaty z rat na powiększony wykup spowoduje, że nie będzie możliwe wliczenie tej części spłaty przedmiotu w koszty.

Wykup auta z leasingu na cele prywatne

Niektóre firmy leasingowe dopuszczają również zakup samochodu po leasingu na firmę w formie wykupu na osobę prywatną. W takiej sytuacji auto nie zostanie wliczone do majątku firmy, nie będzie więc można odliczyć VAT od faktury wykupu. Nie będzie też można takiego zakupu wliczyć w koszty. Są to oczywiste minusy tej opcji wykupu.

Zaletą dokonanie takiej operacji jest fakt, iż przy sprzedaży przez osobę prywatną nie będzie trzeba doliczać podatku VAT. Kupujący auto jest jedynie zobowiązana do zapłaty 2% podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatku tego nie płaci oczywiście kupujący na osobę prywatną od firmy leasingowej, która wystawia fakturę VAT.

Ważną sprawą jest kwestia podatku dochodowego od sprzedaży samochodu wykupionego przez osobę prywatną z leasingu. Zgodnie ze stanowiskiem organów skarbowych, jeśli przedmiot taki zostanie sprzedany przez osobę prywatną po upływie 6 miesięcy od daty nabycia, to przychód powstały z takiej transakcji nie będzie powodował powstania obowiązku podatkowego. Innymi słowy, należy poczekać minimum 6 miesięcy ze sprzedażą takiego auta.

Trzeba bezwzględnie pamiętać, że zastosowanie takiego sposobu uniknięcia podatku będzie możliwe tylko jeśli zakup nastąpił na osobę prywatną i w żadnym razie auta nie wprowadzono wcześniej do majątku firmy.

Należy również zdawać sobie sprawę, że istnieje pogląd iż zakup auta z leasingu na osobę prywatną powinien być traktowany jako zakup przez osobę trzecią, czyli powinien nastąpić za cenę rynkową. Jest to jednak pogląd będący w mniejszości.

Ze względu na często rozbieżne interpretacje dokonywane przez różne organa skarbowe, warto przed zastosowaniem tego rozwiązania postarać się o wydanie indywidualnej interpretacji w konkretnej sprawie. Oczywiście wykup na osobę prywatną możliwy jest tylko jeśli prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą.

Darowizna samochodu wykupionego z leasingu

Jeśli wykupiliśmy samochód z leasingu na jednoosobową działalność gospodarczą, możemy spróbować uniknąć podatku dochodowego przy odsprzedaży poprzez dokonanie darowizny osobom bliskim (np. małżonek, rodzice, dzieci). W takiej sytuacji unikamy również podatku od darowizny. Trzeba jednak pamiętać, że w tym modelu darczyńca powinien naliczyć VAT do odprowadzenia. Następnie obdarowany może sprzedać auto osobie trzeciej przy zastosowaniu standardowego opodatkowania 2% opłaty skarbowej, jeśli obdarowany zaczeka minimum 6 miesięcy ze sprzedażą.

Umowę darowizny należy zgłosić do właściwego Urzędu Skarbowego.

Wnioski

Jaki wykup samochodu po leasingu się opłaca? Na to pytanie trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Każdy musi sam zważyć wszystkie za i przeciw, policzyć ewentualne koszty związane z każdym sposobem wykupu przedmiotu. Naszym zdaniem bardzo ważnym elementem w tych rozważaniach jest również wzięcie pod uwagę stanowiska organów skarbowych. Jedni z klientów są w stanie w jakiejś część podjąć ryzyko związane z wykupami na osobę prywatną lub darowizną, inni wolą tego nie robić i przede wszystkim mieć przysłowiowy „święty spokój” ze strony organów podatkowych.

Każde z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety i każdą sytuację należy rozważyć indywidualnie. W przypadku wątpliwości jednak warto zwrócić się po fachową poradę u doradcy leasingowego i skorzystać z jego doświadczenia.

Poleasingowe bez podatku

Raty leasingu operacyjnego pomoże obliczyć Tobie kalkulator leasingowy dla firm.

 


Masz pytanie? Chętnie na nie odpowiemy.

Oblicz leasing i wyślij zapytanie o ofertę