leasing samochodu

Jaki wybrać leasing – operacyjny czy finansowy

Co to jest leasing samochodowy? Rodzaje leasingu samochodowego. Leasing operacyjny i  finansowy. Jaki leasing wybrać?

Co to jest leasing samochodowy

Leasing (w tym przypadku leasing samochodowy)  to umowa  cywilnoprawna na podstawie której Leasingodawca przekazuje Leasingobiorcy w użytkowanie jakąś rzecz (np. samochody, maszyny, nieruchomości) bez przenoszenia jej własności. W zamian za czasowe prawo do użytkowania rzeczy Leasingobiorca płaci firmie leasingowej raty leasingowe. Po zakończeniu leasingu przedmiot można wykupić.

Leasing samochodowy to rodzaj leasingu w którym przedmiotem finansowania są samochody osobowe i inne środki transportu, takie jak samochody dostawcze, ciężarowe, również ciągniki siodłowe, naczepy, autobusy.

Leasing samochodowy najczęściej jest udzielany w procedurze uproszczonej, gdzie nie ma konieczności przedstawiania szczegółowych dokumentów finansowych, pit czy zaświadczeń z urzędu skarbowego. Firmy leasingowe przy udzielaniu tego leasingu opierają się na historii kredytowej klienta oraz ocenie płynności sprzedaży przedmiotu finansowania. Po zakończeniu umowy Klient ma możliwość wykupienia przedmiotu na własność.

Oblicz leasing i wyślij zapytanie o ofertę. Zobacz nasz kalkulator leasingowy samochodu.

Rodzaje leasingu samochodowego

Pod względem podatkowym rozróżniamy dwa rodzaje leasingu samochodowego: leasing operacyjny i finansowy. Kryterium ich odróżniającym jest sposób i możliwości wliczenia w koszty działalności ponoszonych opłat leasingowych.

Umowę leasingu reguluje przez kodeks cywilny. Umowa leasingu ma w sobie cechy umowy najmu/dzierżawy/kredytu. Wyróżniamy leasing operacyjny i finansowy. Różnica polega głownie na tym, kto może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu. W leasingu operacyjnym odpisów tych dokonuje Finansujący, natomiast w przypadku leasingu finansowego to prawo należy do Korzystającego. Nasz kalkulator leasingowy wylicza raty leasingu operacyjnego. Jedną z najważniejszych zalet leasingu samochodowego operacyjnego jest  Tarcza Podatkowa.

Tarcza podatkowa to suma kosztów podatkowych uzyskanych dzięki umowie leasingu, które Leasingobiorca może odjąć od podstawy opodatkowania, zmniejszając tym samym podatek dochodowy. W wyliczeniu tarczy podatkowej pomaga nasz kalkulator leasingowy.

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny  jest bodaj najbardziej powszechnym rodzajem leasingu. W przypadku tej umowy przedmiot leasingu pozostaje własnością leasingodawcy. Ponieważ przedmiot leasingu w okresie obowiązywania umowy cały czas wchodzi w skład majątku leasingodawcy, więc to jemu przysługuje prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych w zakresie przedmiotu leasingu. Natomiast leasingobiorca ma prawo do zaliczania w koszt prowadzenia działalności gospodarczej wszelkich opłat ponoszonych z tytułu umowy leasingu na rzecz firmy leasingowej.

Raty leasingu operacyjnego pomoże obliczyć kalkulator leasingowy w PLN i EUR dla firm.

Podatek VAT doliczany jest w leasingu operacyjnym do każdej raty leasingowej. Po wygaśnięciu umowy korzystający (czyli leasingobiorca) może wykupić na własność przedmiot leasingu. Leasing operacyjny stosowany bywa najczęściej do leasingu samochodów, maszyn i urządzeń które są kupowane na fakturę z pełnym VAT. Transakcja taka jest najbardziej opłacalna dla Leasingobiorcy ze względu na kosztotwórczą cechę leasingu operacyjnego.

Raty leasingowe w leasingu operacyjnym są dla leasingobiorcy kosztem uzyskania przychodu. Leasingobiorca ma prawo zakupu przedmiotu po spłacie umowy, za kwotę wykupu (zwykle 1%).

Leasing finansowy

Leasing finansowy (kapitałowy) jest to rodzaj leasingu w którym przedmiot finansowania wchodzi w skład majątku leasingobiorcy. Oznacza to, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingobiorca. Ponadto, w koszty uzyskania przychodu leasingobiorca ma prawo wpisać tylko odsetki od płaconych rat leasingowych. Podatek VAT w przypadku leasingu finansowego leasingobiorca płaci w całości wraz z dokonaniem płatności pierwszej raty leasingowej (niektóre firmy leasingowe płacą go za Klienta i rozkładają w ratach leasingowych).

W leasingu finansowym warto kupować np. samochody z komisów sprzedawane na fakturę VAT-marża. Zakup takiego auta w leasingu operacyjnym powodował by konieczność doliczania 23% VAT, w leasingu finansowym można tego uniknąć. Auta nabywane na fakturę vat-marża można również sfinansować w pożyczce leasingowej.

W leasingu finansowym kosztem uzyskania przychodów dla Klienta jest amortyzacja przedmiotu oraz odsetki z harmonogramu spłat. Wykup przedmiotu jest automatyczny po spłacie całości harmonogramu.

Jaki leasing wybrać?

Odpowiedź na pytanie jaki leasing wybrać, zależy w głównej mierze od formy sprzedaży w jakiej nabywane jest auto. W przypadku samochodów nowych problem w zasadzie nie istnieje – każde nowe auto sprzedawane jest na fakturę VAT 23% . Co za tym idzie, najlepszym rozwiązaniem jest możliwym w tym przypadku leasing operacyjny samochodu.

Sprawy komplikują się jednak, gdy mamy do czynienia z autem używanym. Taki samochód, zależnie od źródła, może być sprzedawany na umowę cywilno-prawną, fakturę VATmarża lub fakturę VAT23%. Najlepszym rozwiązaniem jest szukanie takiego samochodu używanego, na który sprzedawca wystawi fakturę VAT23%. Wtedy również, tak jak dla auta nowego, będzie można skorzystać z leasingu operacyjnego oraz wszystkich związanych z tą formą finansowania odliczeń podatkowych i VAT.

Jeśli jednak na samochód sprzedawca wystawia tylko fakturę VATmarża, pozostaje nam leasing finansowy lub pożyczka leasingowa, która jest nawet ciekawszą formą sfinansowania zakupu takiego samochodu.

Pożyczka leasingowa jest to forma finansowania zakupu w której samochód lub maszynę nabywa Pożyczkobiorca (Klient) a płatność za ten przedmiot realizuje firma leasingowa. Od samego początku właścicielem samochodu lub maszyny jest Pożyczkobiorca. Nie dolicza się również podatku VAT. Jest doskonałą alternatywą dla leasingu finansowego, jak również w pewnych przypadkach dla leasingu operacyjnego.  Więcej o pożyczce leasingowej dowiesz się tutaj.

Umów się na 10 minut bezpłatnych konsultacji. Sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.


Masz pytanie? Chętnie na nie odpowiemy.

Oblicz leasing i wyślij zapytanie o ofertę: kalkulator-leasingowy.pl