ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenie GAP – co to jest?

Ubezpieczenie GAP – co to jest

Ubezpieczenie GAP chroni rozliczenie finansowe Twojego samochodu w razie niespodziewanego rozliczenia leasingu nawet przez 7 lat. Twój samochód z roku na rok będzie tracił na wartości. Aby uniknąć finansowego szoku będącego następstwem szkody całkowitej (m.in. kradzież, zdarzenie drogowe) przygotowaliśmy unikalny program GAP, który zabezpieczy wartość Twojego samochodu przez okres do 7 lat.

W trosce o własne bezpieczeństwo – pamiętaj o ubezpieczeniu GAP

Według badań rynkowych nowy samochód w pierwszych trzech latach eksploatacji traci nawet 60% wartości.  Ile możesz stracić gdy Twoje auto zostanie skradzione lub rozbite, nawet nie z Twojej winy?

Jak temu zaradzić ?

Zazwyczaj wraz z kupnem samochodu wykupujemy ubezpieczenie Auto Casco, które ma nas zabezpieczyć przed skutkami ewentualnej kradzieży, czy też innej szkody całkowitej. Niestety Auto Casco nie zabezpieczy nas przed spadkiem wartości pojazdu, a tym samym dużą stratą finansową. Każdy posiadacz czterech kółek wie, że stałą prawidłowością jest (niestety) malejąca wartość jego wymarzonego samochodu. Największy spadek wartości zanotujemy w pierwszych 3-latach jego eksploatacji, w przypadku samochodu nowego może sięgnąć nawet 60% Możesz całkowicie zabezpieczyć się przed ewentualną stratą finansową w takim przypadku wykupując do umowy leasingu ubezpieczenie GAP od straty finansowej. GAP (Guaranteed Asset Protection) jest ubezpieczeniem wliczonym w ratę, obowiązującym przez cały okres trwania umowy leasingu.  Istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia w jednym z trzech wariantów – Fakturowy, Finansowy, Indeksowy.


Ubezpieczenie od straty finansowej GAP pokrywa w przypadku szkody całkowitej lub utraty pojazdu:

GAP Fakturowy – różnicę pomiędzy Wartością Fakturową Pojazdu a większą z dwóch kwot: Odszkodowaniem z Umowy AC lub Wartością Pojazdu. W całym okresie leasingu otrzymujesz 100% wartości samochodu! GAP FAKTUROWY – DO 5 LAT!

GAP Finansowy – różnicę pomiędzy kwotą zobowiązania leasingowego pozostającego do spłaty zgodnie z Harmonogramem na dzień wypłaty Odszkodowania z Umowy AC a kwotą wypłaconego Odszkodowania z Umowy AC. W całym okresie leasingu spłacamy za Ciebie należność leasingową! GAP FINANSOWY – DO 7 LAT!


Przykłady:

Ubezpieczenie GAP Fakturowy – Auto kosztowało 50.000 zł. Po 2 latach jego wartość spadła do 35.000 zł i zostało skradzione. GAP fakturowy zapewnia zwrot pozostałych 15.000 zł. Łącznie z tytułu polisy AC oraz z ubezpieczenia GAP otrzymasz 50.000 zł.

Ubezpieczenie GAP Finansowy – Wartość zobowiązania pozostałego do spłaty np. z tytułu umowy leasingu skradzionego czy zniszczonego pojazdu wynosi 50.000 zł. Wypłacone odszkodowanie z polisy AC to 40.000 zł. GAP Finansowy pokrywa różnicę pomiędzy kwotą zobowiązania a kwotą wypłaconego odszkodowania czyli 10.000 zł.

Ubezpieczenie GAP Indeksowy – GAP Indeksowy zapewnia procentowo określoną dopłatę liczoną od wypłaconej sumy odszkodowania z tytułu AC. Dla samochodów osobowych i dostawczych do 3.5 t dodatkowe odszkodowanie z tytułu GAP wynosi 30% wartości odszkodowania AC, dla samochodów ciężarowych powyżej 3.5 t dodatkowe odszkodowanie to 20% wartości odszkodowania z dnia szkody.


ubezpieczenia_gap

Zapytaj o ofertę leasingu z GAP – Śpij Spokojnie przez cały okres finansowania.

Zawierasz leasing  na okres do 5 lat?  Wybierz GAP w wariancie Fakturowym, Finansowym lub Indeksowym. Przy umowie na 6 i 7 lat wybierz GAP Finansowy lub Indeksowy.

Ubezpieczenie od straty finansowej GAP dodasz do umowy leasingu samochodów nowych i używanych. Maksymalna kwota odszkodowania z tytułu GAP wynosi 90.000/150.000 PLN. Maksymalny okres leasingu to 7 lat.

Raty leasingu operacyjnego pomoże obliczyć kalkulator leasingowy w PLN i EUR dla firm.

 


Masz pytanie? Chętnie na nie odpowiemy.

Oblicz leasing i wyślij zapytanie o ofertę. Zobacz nasz kalkulator leasingowy samochodu