Oprocentowanie leasingu samochodowego

Oprocentowanie leasingu samochodowego jest jednym z podstawowych i ważnych kryteriów oferty leasingowej. Najczęściej oprocentowanie leasingu wyraża się w sumie odsetek, ale nie jest to kryterium rozstrzygające który leasing jest tańszy.

Jak wiadomo oprocentowanie w ujęciu sumy pieniądza w czasie, to coś innego niż suma odsetek. Pieniądz ma wartość w czasie, co można pokazać na przykładzie:

  • wariant finansowania nr 1:  Wartość pożyczanego kapitału 100, spłata w 36 ratach po 2,96% daje sumę spłat 106,2%
  • wariant finansowania nr 2: Wartość pożyczanego kapitału 100, spłata w 60 ratach po 1,8% daje sumę spłat 108%

Gdyby policzyć  rzeczywistą stopę procentową jaka została zastosowana w tych 2 opcjach, to okaże się, że wariant finansowania nr 2 jest tańszy, mimo że suma spłat jest większa. Liczy się bowiem rzeczywista stopa procentowa zastosowana do spłaty zobowiązania – a w tych przykładach niższą stopę procentową zastosowano w przypadku nr 2.

Oprocentowanie leasingu a suma spłat leasingowych

Takie samo zjawisko występuje przy analizie spłaty rat leasingowych. Należy patrzeć nie tylko na sumę opłat leasingowych ale również na wiele innych czynników, wpływających na oprocentowanie leasingu samochodowego, takich jak:

  • wartość pieniądza w czasie, czyli stosunek odsetek do długości okresu na jaki zawierana jest umowa
  • tego jak szybko następuje spłata zobowiązania
  • czy występuję dodatkowa wartość końcowa do spłaty
  • jakie są koszty dodatkowych opłat leasingowych, w jakich odstępach są one płatne i w jakiej wysokości
  • czy mogą występować nieprzewidziane w harmonogramie koszty leasingowe

Kalkulator kosztu leasingu SAMOCHODOWEGO

Prawidłowe obliczenie kosztu leasingu zależy oczywiście od sposobu spłaty i wartości pieniądza w czasie. Z drugiej strony koszt leasingu samochodu podlega ustaleniu w oparciu o sztywne wartości w postaci:

  • stopy wibor przyjętej do obliczenia leasingu (wysokość oraz wibor 1 lub 3 miesięczny)
  • marży firmy leasingowej
  • prowizji sprzedawcy w salonie lub komisie, wliczanej do opłat leasingowych

Najbardziej aktualne oferty leasingu zapewnia obecnie nasz  kalkulator-leasingowy.pl

Marża firmy leasingowej oparta jest na aktualnej polityce marżowej danej firmy leasingowej oraz na szeregu innych czynników jak: wiek samochodu lub maszyny, wykupienie dodatkowych ubezpieczeń typu gap, life lub komunikacyjne, stopnia ryzyka szacowanego w danej transakcji.

Zwykle firmy leasingowe mają pewne widełki oprocentowania, choć konkurencja powoduje, że stosowane są raczej najniższe progi marżowe. Z drugiej jednak strony oznacza to, że nie ma możliwości zejścia poniżej pewnego minimum bez konieczności wykupowania dodatkowych ubezpieczeń lub zwiększania wkładu własnego Leasingobiorcy. Oprocentowanie leasingu samochodowego można więc policzyć bez uwzględnienia opłat dodatkowych ale będzie to obliczenie ułomne.

Nasze kalkulatory kosztu leasingu należą do najbardziej dokładnych kalkulatorów w internecie. Oparte są na analizie aktualnych ofert firm leasingowych i podają z dużym prawdopodobieństwem widełki rat możliwych do uzyskania. Warto jednak przypomnieć, że tylko zapytania o ofertę sporządzoną przez doradcę jest ważne i wiążące. Oferta taka może być podstawą do podejmowania decyzji o wyborze takiej lub innej firmy leasingowej i wariantu leasingu.

Możecie być państwo pewni, że nasza pomoc, porada i oferta leasingu zapewni państwu satysfakcjonujące finansowanie i najlepsze oprocentowanie leasingu samochodowego na rynku.

 


Masz pytanie? Chętnie na nie odpowiemy.

Oblicz leasing i wyślij zapytanie o ofertę: oblicz leasing kalkulator