Leasingowy FAQ – pytania Klientów do firm leasingowych

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Klientów dotyczące leasingu oraz umowy leasingowej. Ważne kwestie i problemy istotne podczas korzystania z leasingu. Odpowiedzi eksperta na temat warunków i praktyki firm leasingowych.

Sprawy w trakcie trwania umowy Leasingu

Czy oferujecie leasing bankowy? Jak mogę zawrzeć umowę leasingową?

Oferujemy wyłącznie leasing bankowy.Umowę leasingu można zawrzeć poprzez kontakt z nami. Wystarczy wysłać zapytanie o ofertę. Na tej podstawie nasz doradca przygotuje odpowiednią kalkulację oraz pomoże skompletować Wniosek. W procedurze uproszczonej wystarczą podstawowe informacje i dokumenty. Wszelkich formalności, od złożenia wniosku do odbioru auta lub maszyny, dopełnią Państwo z naszym doradcą. Obsługujemy i dojeżdżamy do Klientów z całego kraju.

Czy mogę oddać do używania leasingowany samochód innej osobie lub firmie?

Auto lub maszyna oddana w leasing może być zasadniczo użytkowana jedynie przez firmę która je wyleasingowała. Zrozumiałym jest, że w ramach działalności przedmiotu mogą używać pracownicy, osoby upoważnione działające w ramach prowadzenia działalności. Oddanie przedmiotu w trwałe użytkowanie innym osobom lub firmom wymaga zgody Firmy Leasingowej. Praktyka wskazuje też, że krótkotrwałe użytkowania przez osoby będące w gospodarstwie domowym właściciela firmy nie potrzebują specjalnych upoważnień np. do prowadzenia pojazdu.

Czy żona może prowadzić samochód będący w leasingu?

Praktyka wskazuje, że współmałżonek nie potrzebuje dodatkowych upoważnień do krótkotrwałego prowadzenia pojazdu ponieważ przedmiot, auto cały czas pozostaje w gestii i pod opieką właściciela firmy. Leasingobiorcy którzy potrzebują specjalnych upoważnień, mogą je otrzymać (w jednych firmach leasingowych bezpłatnie, w innych za opłatą).

Gdzie mogę serwisować samochód używany będący w leasingu?

Ogólne warunki OWUL umowy leasingu wszystkich firm leasingowych zgodnie wskazują, że auto będące na gwarancji należy serwisować tak by nie utracić gwarancji producenta. W przypadku aut używanych oraz samochodów po gwarancji nie wskazuje się miejsc gdzie leasingobiorca ma serwisować auto. Zapisy umów mówią jedynie o tym, że auto powinno być serwisowane zgodnie ze wskazaniami producenta lub w taki sposób by było utrzymywane w normalnym stanie technicznym i było sprawne.
Inna sytuacja ma miejsce w przypadku wynajmu długoterminowego, gdzie serwis samochodu podlega dużym rygorom co do czasu oraz miejsca. Może to oznaczać dla użytkownika pojazdu będącego w wynajmie dużo większe koszty.

Czy mogę zainstalować hak lub gaz w leasingowanym aucie?

Większość firm leasingowych nie ma nic przeciwko instalacji haka w leasingowanym samochodzie. Duża część leasingów zezwala również na instalację gazową, oczywiście pod warunkiem jej pełnej homologacji i autoryzowanego warsztatu instalacji. Do instalacji haka i gazu wymagana jest formalna zgoda firmy leasingowej ze względu na konieczność dokonania odpowiednich wpisów w dowodzie rejestracyjnym auta.
Pewne problemy w uzyskaniem zgody na instalację haka czy gazu mogą mieć korzystający z wynajmu długoterminowego ze zwrotem przedmiotu po okresie umowy.

Czy muszę zgłosić wyjazd za granicę leasingowanym autem?

Zgłoszenie użytkowania pojazdu za granicą jest wymagane w przypadku każdej firmy leasingowej – również dlatego, że za granicą warto mieć ze sobą upoważnienie do użytkowania w innych językach. W większości firm takie zgłoszenie można załatwić drogą mailową. Niezbędne będzie wskazanie okresu wyjazdu oraz krajów w jakich użytkowany będzie samochód.
Cześć firm leasingowych nie pobiera już opłaty za upoważnienie do użytkowania za granicą, jednak większość stosuje tutaj dodatkową opłatę za wystawienie takiego upoważnienia. Warto poszukać tych firm, które nie stosują opłat dodatkowych.

Czy można samemu ubezpieczyć samochód wzięty w leasing? 

Odpowiedź brzmi i tak i nie. Czasami firmy leasingowe stosują ofertę z obniżonym oprocentowaniem które można uzyskać jeśli również ubezpieczenie będzie realizowane przez firmę leasingową. Zwykle dotyczy to okresu ubezpieczenia za pierwszy rok umowy leasingu. W kolejnych latach należy zewnętrzną ofertę ubezpieczenia zgłosić odpowiednio wcześniej do akceptacji firmie leasingowej aby nie doszło do sytuacji podwójnego ubezpieczenia. Nie wszystkie firmy ubezpieczeniowe są tolerowane przez firmy leasingowej. Zwykle leasing nie wyraża zgody na ubezpieczenia auta w tzw. directowych firmach ubezpieczeniowych.

Jak zgłosić szkodę komunikacyjną w samochodzie wziętym w leasing?

Są dwa sposoby zgłoszenia szkody komunikacyjnej samochodu w leasingu. W pierwszym rzędzie należy oczywiście zadbać o zgłoszenie szkody na Policji (kradzież, wypadek poważny w skutkach, ranne osoby, rozbieżności co do ustalenia i winy sprawcy) lub spisać odpowiedni oświadczenia sprawcy. Następnie należy powiadomić firmę leasingową. Jeśli dana firma leasingowa świadczy serwis ubezpieczeniowy to zgłoszeniem szkody zajmą się jej pracownicy. Jeśli likwidujemy szkodę z naszej polisy którą sami zawieraliśmy, będziemy musieli zatroszczyć się o zgłoszenie szkody do towarzystwa ubezpieczeń oraz dopełnić formalności likwidacji szkody. W takim przypadku należy uzyskać stosowne upoważnienie z firmy leasingowej.

Co się dzieje z umową w przypadku kradzieży lub zniszczenia auta w leasingu?

Warunki leasingu OWUL każdej z firm leasingowych rozwiązują tę kwestię w bardzo podobny sposób – towarzystwo ubezpieczeń ma 30 dni na likwidację szkody/wypłatę odszkodowania. Umowa leasingowa podlega rozwiązaniu a firma leasingowa porównuje kwotę  uzyskaną z odszkodowania komunikacyjnego (oraz GAP jeśli wykupiliśmy to ubezpieczenie) z kwotą jaka pozostała do spłaty.  Nadwyżkę odszkodowań powinna zwrócić Leasingobiorcy. Jeśli jednak występuje niedopłata, to Leasingobiorca zobowiązany będzie do dopłaty odpowiedniej brakującej kwoty.

 

Zgubiłem dowód rejestracyjny samochodu w leasingu, co zrobić?

Zagubienie dokumentu takiego jak dowód rejestracyjny należy zgłosić na Policję oraz do firmy leasingowej, która na podstawie dokumentu z Policji oraz oświadczenia o zagubieniu bądź kradzieży wyrabia nowy dowód rejestracyjny w Wydziale Komunikacji.

Co zrobić jeśli nie otrzymałem w terminie faktury za leasing ?

Opłaty leasingowe, ich termin i wysokość reguluje umowa leasingowa i harmonogram do niej. Faktura jest tu jedynie potwierdzeniem księgowym i jej otrzymanie nie jest wymagane do wywiązania się z zobowiązania i uregulowania raty. Oczywiście firma leasingowa musi wystawić fakturę ze względów podatkowych i księgowych. W razie braku faktury należy poprosić o duplikat w centrali/księgowości firmy leasingowej lub u doradcy z którym podpisywaliśmy umowę.  [/su_spoiler]

Leasing i podatki

Jak obliczyć tarczę podatkową w leasingu?

Tarcza podatkowa jest to kwota oszczędności podatkowych jakie można uzyskać dzięki odpowiedniej konfiguracji spłaty opłat leasingowych. Pozwala obliczyć ile podatku dochodowego zaoszczędzimy dzięki skorzystaniu z finansowania leasingiem. Zwykle najbardziej efektywna tarcza podatkowa występuje w leasingu operacyjnym.
Obliczenie tarczy podatkowej w leasingu operacyjnym – przykład (dla uproszczenia posługujemy się kwotami netto):

  • Wartość netto pojazdu: 100.000 zł
  • Wkład własny jako wstępna opłata leasingowa: 10.000 (jest kosztem)
  • 36 rat leasingowych po 2630 zł (są kosztem)
  • Wykup: 1000 zł ( nie jest kosztem )
  • Suma wkładu własnego oraz rat leasingowych = 104.680 jest w całości kosztem, dzięki czemu „koszty podatkowe” w tej wysokości pozwolą nam obniżyć podatek dochodowy do zapłaty o 19.899 zł.
  • W sumie spłacamy 104680 + 1000 zł wykupu a więc za auto o wartości 100.000 płacimy 105680 ale dzięki skorzystaniu z leasingu i „kosztów podatkowych” 19.899 zł płacimy niejako z kwoty którą musielibyśmy oddać do urzędu skarbowego. 19.899 zł jest to tarcza podatkowa leasingu operacyjnego w tym wariancie spłat.

 

Jak samodzielnie ubezpieczyć auto w leasingu?

Aby samodzielne ubezpieczyć auto w leasingu należy przede wszystkim zorientować się czy towarzystwo ubezpieczeń w którym zamierzamy zawrzeć ubezpieczenie jest honorowane przez daną firmę leasingową. Jeśli odpowiedź brzmi tak, należy ofertę ubezpieczenia zewnętrznego przesłać do akceptacji firmie leasingowej (do działu ubezpieczeń). Zaakceptowaną ofertę niestępianie możemy zamienić na polisę ubezpieczenia. Zwykle wymagana jest płatność jednorazowa takiej polisy zewnętrznej. Firmy leasingowe pobierają też opłatę manipulacyjną za skorzystanie z ubezpieczenia zewnętrznego.
Polisę wraz z potwierdzeniem opłacenia składki należy przesłać do firmy leasingowej. Należy zwrócić uwagę aby tych formalności dokonać najpóźniej 30 dni przed upływem terminu aktualnego ubezpieczenia, gdyż większość firm leasingowych ma w OWUL zapis mówiący, że jeśli na 30 dni przed wygaśnięciem polisy Klient nie przedstawi własnej oferty ubezpieczenia, to firmy leasingowe mają możliwość samodzielnego ubezpieczenia bez powiadomienia Leasingobiorcy.

Jak dostać duplikat faktury za leasing?

Należy zwrócić się na infolinię firmy leasingowej do działu księgowości lub w ostateczności do doradcy z którym podpisywaliśmy umowę leasingu.

 

Kto płaci podatek drogowy za leasingowany samochód?

W przypadku samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony tzw. podatek drogowy występuje w cenie paliwa. Jeśli chodzi o auta ciężarowe, ciągniki siodłowe i naczepy, to obowiązek zapłaty podatku ciąży na właścicielu. W sytuacji auta w leasingu na podstawie OWUL podatek taki będzie refakturowany przez firmę leasingową na Leasingobiorcę który będzie zobowiązany do jej zapłaty.

Czy można wziąć leasing na samochód z fakturą VATmarża?

Tak, jest taka możliwość ale nie jest to zbyt opłacalne. Komu można polecić rozważanie leasingu na samochód osobowy zakupiony na fakturę VAT marża?  W zasadzie tylko przedsiębiorcom niebędącym podatnikami VAT i oraz opodatkowanymi w formie ryczałtu lub karty podatkowej. Wszystkim pozostałym prowadzącym działalność gospodarczą zawsze bardziej będzie się opłacał leasing operacyjny którego warunkiem jest by kupowany samochód był sprzedawany na fakturę VAT23%. Więcej na ten temat znajdziesz w naszym artykule: Leasing samochodu na fakturę VAT marża

Zawarcie umowy leasingowej

Czy mogę skrócić umowę leasingową?

Większość firm leasingowych daje możliwość skrócenia umowy leasingowej. Skrócenie umowy może mieć postać skrócenia i wcześniejszej spłaty/wykupu przedmiotu przez Leasingobiorcę lub tylko skrócenia okresu umowy którą zawarliśmy na dłuższy okres ale zmieniła nam się sytuacja, np. z 5 do 3 lat, tak aby przez pozostały czas spłacać wyższe raty.
Warto pamiętać, że umowa leasingu operacyjnego samochodu osobowego nie może być krótsza niż 24 miesiące.

 

Jakie zabezpieczenia wymagane są do umowy leasingu?

Zabezpieczenia w leasingu są sprawą indywidualną działu ryzyka. Częściej występują w przypadku leasingu maszyn i urządzeń lub wtedy gdy sytuacja leasingobiorcy jest słaba a mimo to są przesłanki do udzielenia leasingu. W większości spraw, np. leasingu samochodów nie występują już dodatkowe zabezpieczenia umowy. Jeśli któraś firma stosuje jeszcze weksel na zabezpieczenia w leasingu samochodów, szczerze odradzamy korzystanie z jej usług. Wyjątkiem może tu być jedynie przypadek gdy mamy nową firmę albo taką która nie spełnia żadnych kryteriów udzielania leasingu.

Co daje ubezpieczenie GAP Fakturowy? Czy GAP się opłaca?

GAP FAKTUROWY jest to dodatkowe ubezpieczenie finansowe, ubezpieczenie umowy w razie szkody całkowitej na pojeździe. Jego celem jest uchronienie się przed spadkiem wartości auta w okresie leasingu (który naturalnie występuje ok 20% rocznie) i tym samym zabezpieczenie się przez negatywnymi skutkami szkody całkowitej lub utraty przedmiotu.
Dla przykładu:
Auto nowe o wartości 100.000 zł po 3 latach ma wartość ok 51% wartości początkowej i tylko taką kwotę odszkodowania będzie można uzyskać z ubezpieczenia komunikacyjnego. Jeśli ubezpieczymy dodatkowo umowę w zakresie GAP Fakturowy, mamy pewność że jeśli towarzystwo ubezpieczeń po 3 latach wypłaci 51% wartości ceny zakupu samochodu, to z tytułu ubezpieczenia GAP Fakturowy uzyskamy pozostałem 49% – łącznie 100% ceny zakupu auta.
Oczywiście podany wyżej przykład jest symulacją, szczegółowe wartości zależą od wielu czynników jak: spadek utraty wartości, czas postania szkody całkowitej, szczegółowe warunki ubezpieczenia GAP.

 

Jaki leasing na samochód używany?

Leasing samochodu używanego nie zawsze jest tak opłacalny jak samochodu nowego. Powodem są przepisy podatkowe oraz faktury na jakie sprzedawane są samochody używane. Dla części z nich, gdzie występuje faktura VAT 23% idealną opcją jest klasyczny leasing operacyjny w którym raty leasingowe możemy wliczyć w koszty a VAt odliczyć w części lub  w całości.
Jednak duża część aut używanych sprzedawana jest na fakturę VATmarża, gdzie nie występuje VAT. Pierwszym problemem jest brak VAT, czyli niemożność jego odliczenia. Drugi problem jest taki, że samochodów sprzedawanych na fakturę VATmarża nie można sfinansować w leasingu operacyjnym bez doliczania VAT. A gdy w tym przypadku ten VAT doliczymy, to transakcja staje się nieopłacalna – auto drożeje o23%. Teoretycznie można sfinansować go leasingiem operacyjnym ale nikt tego nie robi ponieważ auto staje się zbyt drogie i transakcja staje się pozbawiona sensu ekonomicznego a wzrasta ryzyko w razie szkody albo niewypłacalności Leasingobiorcy.
Dlatego jeśli kupujemy samochód sprzedawany na fakturę VATmarża to najbardziej opłacalną formą jest pożyczka leasingowa której udziela się w procedurze uproszczonej jak w leasingu ale nie dolicza się w ogóle VAT. Jednocześnie Pożyczkobiorca jest od razu właścicielem samochodu.

 

Czy można ustalić termin spłaty raty leasingowej?

To zależy od firmy leasingowej. Są takie które ustalają termin raty „na sztywno” niezależnie od tego ile dni po podpisaniu umowy zajmie załatwienie wszystkich formalności i odbiór przedmiotu. Inne leasingu stosują zasadę, że termin pierwszej raty miesięcznej zostaje ustalony z grubsza 30 dni od dnia zapłaty przez firmę leasingową za samochód lub maszynę. Jeszcze inne mają możliwość pewnej dowolności w ustaleniu terminu raty, generalnie jednak zasadą jest że pierwsza miesięczna rata leasingowa musi nastąpić w kolejnym miesiącu po podpisaniu umowy leasingowej i odbiorze przedmiotu.

Czy można do raty leasingu dodać ubezpieczenie?

Firmy leasingowe stosują tutaj różną politykę. Jedne mogą doliczyć ratę ubezpieczenia do raty leasingu (co jednak powoduje naliczenie VAT), inne mogą fakturować ubezpieczenie miesięcznie, jeszcze inne dopuszczają rozbicie ubezpieczenia samochodu w leasingu na 4 lub 2 raty. Niekiedy istnieje też możliwość zapłaty składki ubezpieczenia za 3 lata z góry.

 

Zmiany umowy w trakcie trwania i wykup auta po leasingu

Czy mogę wykupić samochód po leasingu na osobę prywatną?

Wykupienie samochodu na osobę prywatną jest zależne od regulaminów danej firmy leasingowej. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że czymś innym jest wykup na osobę prywatną w przypadku przedsiębiorcy który był Leasingobiorcą a czymś innym wykup na osobę zupełnie obcą, nie związaną z transakcją leasingową.

Czy wymagana jest zgoda współmałżonka na podpisanie umowy leasingowej?

Przepisy dotyczące wspólnoty majątkowej i odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania oraz sama istota zobowiązań zaciąganych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powodują, że w takich przypadkach – jeśli małżeństwo posiada wspólnotę majątkową, do podpisania umowy leasingu Leasingodawca będzie wymagał zgody współmałżonka.

Jak wykupić samochód po leasingu?

Najpewniejszym sposobem na wykupienie przedmiotu po leasingu jest skontaktowanie się w ostatnim miesiącu leasingu z firmą leasingową i spytanie o przewidzianą procedurę. Jednak istota tego kontraktu i zapisy OWUL przewidywać będą zgłoszenie przez Leasingobiorcę do Leasingodawcy zamiaru skorzystania z prawa zakupu przedmiotu (najlepiej w formie pisemnej!). Należy jednocześnie uiścić kwotę wykupu i poczekać na wystawienie faktury sprzedaży. Wraz z fakturą powinniśmy tez otrzymać kartę pojazdu leasingowanego samochodu. Nie zapomnijmy o dopełnieniu formalności wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.

Jakie dokumenty są potrzebne do dostania leasingu na samochód?

Dokumenty wymagane do zawarcia umowy różnią się w zależności od firmy leasingowej. W standardowych przypadkach obowiązuje procedura uproszczona, w której leasing otrzymuje się na podstawie wniosku leasingowego, dokumentów tożsamości oraz specyfikacja samochodu (umowy zamówienia). Jeśli leasingujemy auto o znacznej wartości (tutaj każda firma leasingowa ma swoje indywidualne progi) to można spodziewać się prośby o dostarczenie dokumentów finansowych – PIT lub Bilans i Rachunek Wyników.
Finansując auto używane powinniśmy móc dostarczyć doradcy leasingowemu kopię jego dowodu rejestracyjnego oraz link do ogłoszenia ze zdjęciami. Część firm leasingowych dokonuje wyceny samochodów używanych przed udzieleniem promesy leasingowej.

 

Cesja leasingu. Jak zrobić cesję leasingu na inną firmę?

Za pomocą cesji leasingu możemy przepisać swój leasing na inną firmę i tym samym pozbyć się zobowiązania. Cesji leasingu dokonuje się najczęściej w przypadkach gdy Leasingobiorca nie chce lub nie ma możliwości dalszego kontynuowania spłaty leasingu. Oprócz jednorazowej spłaty leasingu i sprzedaży zakupionego auta, innym sposobem na pozbycie się zobowiązania jest właśnie cesja leasingu.
Aby dokonać cesji leasingu w pierwszej kolejności musimy policzyć ile zostało jeszcze do spłaty oraz znaleźć nową firmę gotową przejąć leasing samochodu. Nowy Klient składa do firmy leasingowej odpowiednie dokumenty, aby otrzymać zgodę na przejęcie leasingu. Następnie sporządzane są odpowiednie dokumenty cesji które podpisywane są przez wszystkie trzy strony i umowa zostaje przepisana na nowego Leasingobiorcę. Wstępuje on w prawa o obowiązku dotychczasowego. Za Cesję leasingu firmy leasingowe pobierają opłatę w różnej wysokości, najczęściej jest to kilkaset złotych lub kwota wyrażona w procentach od wartości przedmiotu leasingu.

Czy mogę otrzymać zwrot składki ubezpieczenia w samochodzie po wykupieniu z leasingu?

Z odpowiednim wnioskiem w tej sprawie należy się zwrócić do firmy leasingowej. Zazwyczaj jest to możliwe.

Co zrobić jeśli nie jestem w stanie dalej spłacać leasingu?

Wyjść jest kilka. Pierwsze to zbankrutować i pozwolić się zlicytować. Drugie to zdobyć środki na wcześniejszą spłatę, wykupić przedmiot leasingu i go sprzedać. Trzecie to dokonać tzw. cesji czyli znaleźć inną firmę zainteresowaną naszym samochodem lub maszyną  której będzie opłacało się przejcie twojego leasingu i tym zobowiązania. Zdecydowanie polecamy ten trzeci sposób, choć wymaga trochę pracy i czasu. Jeśli jednak dbałeś o auto a warunki pozostałe do spłaty są atrakcyjne, sprawa jest do załatwienia.
Jeśli do spłaty nie pozostało zbyt dużo, zainteresowanymi jednorazowym wykupieniem takiego samochodu mogą być też komisy samochodowe. Jedno, czego na pewno nie należy robić to udawać, że nic się nie dzieje i unikać kontaktu z firmą leasingową. Jeśli tak postąpisz, nie będzie ona miała innego wyjścia i wdroży procedurę windykacyjną.

Czy mogę zwrócić samochód będący w leasingu przed zakończeniem umowy?

Niestety z OWUL firm leasingowych wynika, że zwrot samochodu w każdym czasie, bez zobowiązania nie jest możliwy. Najlepiej znaleźć nowego Leasingobiorcę, który wstąpi w twoje prawa przejmując umowę leasingową.

 


Masz pytanie? Chętnie na nie odpowiemy.

Oblicz leasing i wyślij zapytanie o ofertę: kalkulator-leasingowy.pl