oferty leasingowe dla firm

Leasing nieruchomości komercyjnych

Leasing to forma finansowania inwestycji przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W największym uproszczeniu polega na tym, że firma leasingowa kupuje dla klienta wybrany przez niego przedmiot (samochód, całą flotę aut, maszynę, nieruchomość komercyjną) i oddaje je następnie Klientowi w leasing – używanie z możliwością zakupu po zakończeniu leasingu za kwotę ustaloną przy zawieraniu umowy.

Przedmiotem umowy może być każda rzecz służąca celom zarobkowym, przedmiot o charakterze inwestycyjnym, podlegająca amortyzacji. Najczęściej są to środki transportu drogowego, samochody osobowe, maszyny i urządzenia oraz sprzęt biurowy. Coraz więcej firm decyduje się też na leasing nieruchomości komercyjnych.

Najwięksi gracze na rynku leasingu nieruchomości to firmy: ING Lease, Millennium Leasing i PKO Leasing. Danych o wynikach nie udostępnił wieloletni lider rynku leasingu nieruchomości – LHI Leasing.

Leasing na nieruchomości dla Firmy

Aktualnie przedmiotem leasingu nieruchomości mogą być jedynie nieruchomości komercyjne, choć w Ministerstwie Budownictwa powstał projekt otwierający możliwość leasingu mieszkań.

Ze względu na specyfikę i wartość nieruchomości, leasing nieruchomości jest przeznaczony dla dużych i średnich firm, dysponujących odpowiednią historią i stabilną pozycją finansową. Poza oceną Klienta pod uwagę bierze się również rodzaj i położenie nieruchomości oraz sposób wykorzystania i planowane przychody z niej uzyskiwane.

Rodzaje leasingu nieruchomości

W leasingu nieruchomości stosuje się zarówno konstrukcję leasingu operacyjnego, jak i finansowego. Najważniejsza różnica między nimi tkwi w konsekwencjach podatkowych obydwu umów. W leasingu operacyjnym wszystkie opłaty leasingowe, w pełnej wysokości, stanowią koszt uzyskania przychodu u Korzystającego, w leasingu finansowym natomiast kosztem jest tzw. część odsetkowa opłat oraz amortyzacja przedmiotu. Zdecydowana większość zawieranych w Polsce umów są to umowy leasingu operacyjnego, głownie ze względu na większe korzyści podatkowe.

Drugą istotną różnicą między leasingiem operacyjnym i finansowym jest minimalny okres umowy i tzw. wartość wykupu. W leasingu operacyjnym obie te zmienne są ustalone przez obowiązujące przepisy (okres leasingu 10 lat, wartość wykupu po 10 latach – 46% wartości na chwilę zawarcia umowy leasingu), w leasingu finansowym natomiast mogą być dowolnie ustalone przez strony umowy. Ostatnią cechą różniącą leasing operacyjny od finansowego jest to, że w leasingu finansowym własność przedmiotu po zakończeniu umowy automatycznie przechodzi na Korzystającego, natomiast w umowie leasingu operacyjnego dotychczasowy Korzystający ma prawo do zakupu przedmiotu po leasingu, z którego może skorzystać, bądź nie.

Przez leasing można w ten sposób sfinansować zarówno nieruchomość już istniejącą, jak też dopiero będącą w fazie planów inwestycyjnych. W tym drugim przypadku firma leasingowa organizuje również finansowanie na czas budowy nieruchomości.

Leasing zwrotny nieruchomości

Leasing nieruchomości posiada często konstrukcję leasingu zwrotnego, gdy przedsiębiorca sprzedaje własną nieruchomość firmie leasingowej a następnie bierze ją w leasing, uwalniając w ten sposób środki finansowe, które może przeznaczyć na inne cele. Ma jednocześnie prawo do dalszego korzystania z nieruchomości i ponownego nabycia jej własności po zakończeniu leasingu, za ustaloną w umowie kwotę.

Z przykładowym zastosowaniem leasingu nieruchomości mamy w sytuacji, w której Klient po wzięciu nieruchomości w leasing (dotyczy również tych będących wcześniej jego własnością) i posiadając w dalszym ciągu prawo do jej użytkowania, opłaty leasingowe pokrywa z czynszów uzyskiwanych od podnajemców (jednocześnie dysponuje kwotą uzyskaną z tymczasowej sprzedaż nieruchomości firmie leasingowej). Korzyści to: 1) odzyskanie środków finansowych, 2) dalsze użytkowanie nieruchomości, 3) możliwość regulowania opłat leasingowych ze środków uzyskiwanych od podnajemców.

Przedmiotem finansowania mogą być praktycznie wszystkie typy nieruchomości komercyjnych, poza niezabudowanymi gruntami.

 • budynki i lokale biurowe, handlowe i usługowe
 • centra logistyczne
 • magazyny i hale produkcyjne
 • sieci hoteli
 • salony samochodowe
 • nieruchomości przemysłowe

Korzyści jakie daje leasing nieruchomości:

 • uwolnienie środków zamrożonych w nieruchomościach – poprawa płynności firmy i efektywne wykorzystanie posiadanego majątku (leasing zwrotny)
 • uzyskanie dodatkowych korzyści wynikających ze wzrostu wartości nieruchomości w okresie trwania umowy leasingu,
 • finansowanie długoterminowe
 • finansowanie do 100% inwestycji
 • dostosowanie obciążeń finansowych (rat leasingowych) do przewidywanej zyskowności firmy w poszczególnych okresach
 • optymalizacja korzyści podatkowych poprzez zaliczanie całości rat leasingowych w koszty uzyskania przychodu (leasing operacyjny) i skrócenia amortyzacji (leasing finansowy)
 • tanie źródło finansowania
 • pewność stosunku prawnego gwarantowana uregulowaniem umowy leasingu w kodeksie cywilnym oraz ustawach podatkowych
 • pisemna gwarancja odkupienia nieruchomości po zakończeniu leasingu,
 • finansowanie pozabilansowe
 • okres umowy leasingu od 6 lat (leasing finansowy) lub od 10 lat ( leasing operacyjny)
 • możliwość wyboru waluty leasingu

Leasing nieruchomości to nie jest łatwy temat

Proces podejmowania przez firmę leasingową decyzji o udzieleniu leasingu nie jest błyskawiczny, tak jak w przypadku leasingu samochodów, również ze względu na zwykle bardzo dużą wartość transakcji. Przedsiębiorstwo musi liczyć się z koniecznością złożenia kompletu dokumentów, biznesplanu oraz operatu szacunkowego nieruchomości. Przeprowadzany jest również tzw. audyt prawny nieruchomości. Czas realizacji transakcji zależy głównie od wielkości i stopnia skomplikowania transakcji oraz uzyskania odpowiednich dokumentów dotyczących nieruchomości.

Patrząc na rozwój polskiego rynku leasingu, ciągły wzrost wartości i ilości tego rodzaju transakcji. Można być również pewnym, że wraz rozwojem zachodnich przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce coraz większa liczba nieruchomości będzie przedmiotem leasingu. W ślad za firmami zachodnimi z tej formy finansowania zaczynają korzystać już również polskie średnie i duże firmy.

Raty leasingu operacyjnego pomoże obliczyć Tobie kalkulator leasingowy dla firm.


Masz pytanie? Chętnie na nie odpowiemy.

Oblicz leasing operacyjny  i wyślij zapytanie o ofertę