co lepsze leasing czy wynajem jakie koszty policz realnie

Leasing auta czy leasing z dużym wykupem lub wynajem – co się naprawdę opłaca?

Leasing auta czy Leasing z dużym wykupem lub Wynajem - co się opłaca?

Aktualizacja wrzesień 2018

Dziennik Rzeczpospolita donosi, że według projektu zmian podatkowych, Ustawodawca chce ograniczyć możliwość rozliczania umów zawartych do końca 2018 na starych zasadach (100% leasingu zaliczane w koszty podatkowe) jedynie do końca 2020 roku. Projekt budzi duży sprzeciw organizacji przedsiębiorców oraz firm leasingowych. Należy zaznaczyć, że nie jest to jeszcze rozwiązanie ostateczne i przyjęte przez rząd oraz przegłosowane. Ostateczne brzmienie przepisów w zapowiadanym przez Ministerstwo Finansów projekcie nowelizacji ustaw o PIT i CIT wciąż nie jest oficjalnie znane.

Aktualizacja sierpień 2018.

Obecny stan prac nad nowymi uregulowaniami podatkowymi zakłada możliwość zaliczenia w koszty od 2019 roku 75% ponoszonych kosztów, do kwoty 150.000 zł. O postępach na temat nowych przepisów będziemy informować na bieżąco.

Uwaga: Aktualizacja czerwiec 2018.

Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami zasad wliczania kosztów użytkowania samochodów służbowych w koszty działalności. Wstępna propozycja przewiduje ograniczenie możliwości wliczenia w koszty działalności ponoszonych wydatków do kwoty 50% poniesionych wydatków (tak jak VAT). Jednocześnie przewiduje się zwiększenie limitu kosztów do ok 150.000 zł. Wygląda więc na to, że w roku 2019 przedsiębiorcy nie będą mogli wliczać w koszty całości wartości zakupu/kosztów nabycia i użytkowania samochodów służbowych. Zwolnić ich od tego będzie mogło jedynie prowadzenie szczegółowej ewidencji i faktyczne użytkowanie wyłącznie do celów służbowych.

W związku z powyższym od roku 2019 poniższe wyliczenia przestaną być aktualne. Dalsza treść artykułu.

Jeśli myślisz o nabyciu samochodu w formie leasingu czy wynajmu, na pewno na jakimś etapie zadasz sobie pytanie – leasing klasyczny czy leasing z wysokim wykupem, a może skorzystać z wynajmu długoterminowego? Praktyczna i empiryczna odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa dla statystycznego Klienta. Postaramy się na przykładzie wskazać na co zwrócić uwagę i jak obliczyć – jaka opcja finansowania nam się opłaca.

Musisz pamiętać, że ostateczny wynik zależy w pewnym stopniu od wariantu jaki jest porównywany. Nie zawsze każdy wynik obliczeń będzie taki sam. Po drugie, na pewno powinieneś brać pod uwagę inne okoliczności, takie jak: jak bardzo zależy ci na własności, czy po zakończeniu leasingu będziesz chciał zostawić sobie auto,jak wyglądają twoje plany na przyszłość oraz jakie zasoby  środków finansowych posiadasz już teraz.

Raty leasingu dla firm pomoże obliczyć Tobie kalkulator leasingu operacyjnego dla firm.


Masz pytanie? Chętnie na nie odpowiemy.

Oblicz leasing i wyślij zapytanie o ofertę: kalkulator-leasingowy.pl

kwestie podatkowe:

1. Ustawa o VAT wskazuje kategorie towarów i usług, których podatnik nie może odliczyć, nawet jeśli służą one czynnościom opodatkowanym tym podatkiem, jak chociażby usługi noclegowe i gastronomiczne. Wtedy z reguły VAT może zostać rozpoznany jako koszt uzyskania przychodów.  Innym typowym przykładem wydatków mieszczących się w omawianej kategorii są również wydatki ponoszone w związku z użytkowaniem samochodów osobowych (w tym koszty paliwa). W takim przypadku, co do zasady podatnikowi przysługuje w rozliczeniu VAT prawo do odliczenia jedynie 50 proc. podatku naliczonego, a zatem pozostałe 50 proc. powiększa koszty uzyskania przychodów.

W koszty zalicza się więc:

  • 19% od sumy pierwszej wpłaty i rat leasingu
  • 19% od kwoty VAT  której nie można odliczyć. Dla samochodów osobowych jest to 50% VAT.
  • Jednorazowo w koszty kwoty wykupu jeśli nie przekracza 3.000 zł netto
  • Ponadto odlicza się 50% VAT.

2. Sprzedaż samochodu wykupionego po leasingu który został wliczony do majątku firmy wiąże się z koniecznością zapłacenia podatku dochodowego i VAT od transakcji. VAT oczywiście w części do odliczenia.

3. Podatek dochodowy od sprzedaży majątku nabytego na firmę płaci się od różnicy między ceną nabycia a ceną sprzedaży.

4. Wykupienie samochodu po zakończeniu leasingu możliwe jest na cele prywatne i nie zaliczenie do do środków trwałych firmy możliwe jest w przypadku prowadzenia osobowej działalności gospodarczej. Takiej możliwości nie mają np. spółki z o.o.

5. Sprzedaż samochodu zakupionego po leasingu na cele prywatne nie podlega podatkowi VAT i podatkowi dochodowemu a jedynie opłacie skarbowej, jeśli sprzedaż taka nastąpi nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty nabycia.

Oblicz leasing i wyślij zapytanie o ofertę. Zobacz nasz kalkulator leasingowy samochodu.