Idea Getin Leasing może zmienić właściciela

Ostatni tydzień 2020 roku przyniósł ważną wiadomość dla klientów, akcjonariuszy i pracowników Idea Banku oraz firmy Idea Getin Leasing.

Zgodnie z komunikatami ze spółki bank Pekao SA przejmuje Idea Bank:

3 stycznia 2021 roku przedsiębiorstwo Idea Bank S.A. zostało przejęte przez Bank Pekao S.A. Wszystkie środki zgromadzone na rachunkach w Idea Banku są bezpieczne i zostaną w całości przeniesione do jednego z największych banków w Polsce, Banku Pekao. Bank Pekao zapewni także możliwość korzystania z udzielonych przez Idea Bank kredytów.

Zgodnie z decyzją administracyjną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 31 grudnia 2020 roku, od dnia 3 stycznia 2021 roku wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa Idea Bank S.A. stają się pracownikami Banku Pekao S.A. na mocy art. 231 Kodeksu Pracy.

Sytuacja na w pewnością wpłynie również na spółkę zależną – Idea Getin Leasing, która być może w przyszłości może zostać włączona w struktury Pekao Leasing lub zmienić nazwę, ofertę produktową oraz procedury. Przypomnijmy 1 lutego 2018 roku firma Idea Leasing przejęła firmę Getin Leasing i odtąd przedsiębiorstwo to działa pod firmą Idea Getin Leasing.

Sytuację komplikuje fakt, że wcześniej Idea Bank podpisał z Getin Holdingiem (jego główny akcjonariusz) i LC Corp B.V. (holenderska spółka Leszka Czarneckiego) aneks do listu intencyjnego w sprawie sprzedaży na rzecz Getin Holding pakietu 25 proc. akcji spółki Idea Getin Leasing. Zgodnie z aneksem, strony chcą doprowadzić do zamknięcia transakcji do 31 marca 2021 r. List intencyjny został podpisany w lipcu tego roku. Cena zakupu akcji Idea Getin Leasing miała być ustalona w oparciu o sporządzone wyceny. Strony przewidywały odroczenie terminu płatności na maksymalnie 36 miesięcy od dnia zamknięcia transakcji, a intencją było zamknięcie transakcji do 31 grudnia 2020 r.

Wobec przejęcia Idea Banku przez Pekao prawdopodobnie transakcja ta nie dojdzie do skutku.