Co zawiera kalkulacja leasingu

Opis i znaczenie pól ofert leasingu wystawianych przez firmy leasingowe. Jak powinna wyglądać kalkulacja leasingu.

Zwykle na ofercie leasingu znajduje się również określenie przedmiotu leasingu: rodzaj, marka i model oraz rok produkcji, jak również rodzaj leasingu, np. leasing operacyjny, leasing finansowy lub inne nazwy handlowe.

jakie parametry zawiera kalkulacja leasingu

 • Cena netto  – wartość netto z faktury zakupu przedmiotu, bez podatku VAT.
 • Wkład własny (opłata wstępna) – jest to kwota pierwszej wpłaty, uiszczana przez Leasingobiorcę na poczet zaangażowania w umowę leasingu. Wymagany przez firmy leasingowe wkład własny oscyluje w przedziale od 1 do 45% (wyjątkowo możliwe 0% w niektórych przypadkach dla stałych klientów.)
 • Liczba rat miesięcznych – okres leasingu opisany jako liczba rat miesięcznych. Nie zaliczamy do nich wkładu własnego ani kwoty wykupu. W zależności od kalkulacji leasingowej przy okresie leasingu 5 lat firmy leasingowe mogą kalkulować ofertę z 59 lub 60 ratami miesięcznymi.
 • Kwota wykupu – jest to wartość końcowa (lub resztowa) pozostała po spłacie leasingu, za jaką Leasingobiorca ma prawo (chciałby) nabyć przedmiot leasingu. Standardowo wpisuje się równowartość 1% wartości netto, jednak w leasingu z podwyższonym wykupem oraz w najmie długoterminowym można wpisać dowolną wartość, wg. życzenia.
 • Podatek VAT – podatek VAT naliczony od wartości netto opłaty wstępnej, raty leasingowej, wartości wykupu.
 • Suma opłat w PLN – w zależności od firmy leasingowe pole to może zliczać wszystkie opłaty leasingowe, lub tylko opłaty miesięczne i wkład własny – bez dodawania kwoty wykupu. Należy zwrócić bacznie uwagę na to, jak dana firma leasingowa przedstawia swoje oferty.
 • Suma opłat w % – do tej pozycji odnosi się uwaga poniżej. Niektóre firmy leasingowe w podsumowaniu % pokazują sumę opłaty wstępnej + sumę rat miesięcznych, pomijając kwotę i % wykupu, co może wprowadzać w błąd klienta który nie sprawdzi tego parametru.
 • Stopa Wibor – stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego, na jakiej opierają się banki i firmy leasingowe kalkulując swoje ryzyko i oprocentowanie udzielanych kredytów i leasingu. Należy zwrócić uwagę czy firma leasingowa podaje na ofercie stopę wibor jako podstawę do kalkulacji.

WIBOR – (Warsaw Interbank Offered Rate) – to średnia stopa procentowa w stosunku rocznym, po jakiej banki komercyjne w Polsce są gotowe udzielić pożyczki innym bankom w złotych na ustalony okres (czyli wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Zwykle kredyty oparte są o stopę wibor 1m lub 3m (1 miesięczny lub 3 miesięczny) + marżę dodawaną przez bank/leasing. 

Każda kalkulacja leasingu przedstawiana Klientom przez firmy leasingowe opatrzona jest  zastrzeżeniem, że sama oferta leasingu nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawsze ostateczne warunki umowy pomiędzy przedsiębiorcami ustala zawarta umowa leasingowa. Na stronie internetowej partnera możesz naleźć kalkulator leasingu dla firmy.

Dodatkowe opłaty leasingowe

Dodatkowe pozycje, jakie mogą znaleźć się na ofercie leasingu:

 • Kalkulacja składki Ubezpieczenia AC/OC lub majątkowego
 • Kalkulacja Ubezpieczenia umowy leasingu GAP
 • Kalkulacja Ubezpieczenia leasingu Life
 • Kalkulacja Ubezpieczenia leasingu Ochrona Prawna

Czego nie zawiera wstępna kalkulacja leasingu

Ponadto należy mieć świadomość, że istnieją innego rodzaju opłaty, które nie ujęte są na ofercie leasingu. Należeć mogą do nich:

 • Cała lista opłat z dodatkowej Tabeli Opłat i Prowizji (przykłady tabel opłat i prowizji znajdują się w spisie największych firm leasingowych)
 • Oplata za administrowanie umową
 • Opłaty windykacyjne
 • Opłata za cesję leasingu
 • Opłata za rejestrację przedmiotu leasingu
 • Opłata za Ubezpieczenie zewnętrzne

Firmy leasingowe niekiedy uzależniają proponowany (zwykle niski) koszt leasingu lub dodatkową obniżkę oprocentowania od wykupienia dodatkowych produktów ubezpieczeniowych. Niekiedy są to produkty bardzo przydatne, jak np. Ubezpieczenie GAP, jeśli proponowane składki nie są przesadnie wysokie.

Dodatkowe opłaty w wynajmie długoterminowym

Jeśli rozważamy wynajem długoterminowy, jedną z dodatkowych opłat będzie na pewno  miesięczny koszt serwisowy samochodu. W wynajmie długoterminowym występuje również opłata za przekroczenie założonego limitu przebiegu auta, naliczana od kilometra.

Innymi opłatami mogą być również opłaty za zarządzanie flotą, za instalację i zarządzenie systemem gps i licznikiem przebiegu, za ponadnormatywne zużycie auta i stan techniczny (uszkodzenia blacharsko lakiernicze).

Oprocentowanie stałe czy zmienne

Oferta leasingu ze stałym oprocentowaniem gwarantuje niezmienność raty w całym okresie trwania umowy, jednak jest droższa niż oferta ze zmiennym oprocentowaniem (oparta o wibor).

Zmienność oprocentowania (oparcie o zmienną stopę wibor) jest zdecydowaną regułą na rynku. Jeśli wibor wzrośnie, to wzrośnie również rata w odpowiadającej mu części. Jeśli wibor zmaleje, to rata może zmaleć, jednak w większości firm leasingowych jest to uzależnione od decyzji Zarządu firmy leasingowej.

 

Tematyka strony: Opis oferty leasingowej, znaczenie pól ofert leasingu wystawianych przez firmy leasingowe: opłata wstępna, rata leasingowa, harmonogram rat leasingu, wartość wykupu, stawka wibot, oferta leasingu, kalkulacja leasingu.


Masz pytanie? Chętnie na nie odpowiemy.

Oblicz leasing i wyślij zapytanie o ofertę: kalkulator-leasingowy.pl