tarcza podatkowa leasing

Co to jest tarcza podatkowa w leasingu operacyjnym?

Co to jest tarcza podatkowa w leasingu operacyjnym? Jak działa tarcza podatkowa?

Tarcza podatkowa w leasingu

Tarcza podatkowa to efekt podatkowy działania polegającego na zawarciu umowy leasingu operacyjnego. W wyjaśnieniu tego pojęcia należy zacząć od tego, że głównym efektem podatkowym w leasingu operacyjnym jest jego czynnik kosztowy dla firmy biorącej leasing. Oznacza to, że raty leasingowe w leasingu operacyjnym są – kosztem uzyskania przychodu, tzn. pomniejszają podstawę do opodatkowania. Dla firmy ma to takie znaczenie, że zmniejszona podstawa do opodatkowania (czyli przychody minus koszty podatkowe) oznacza mniejszy wyliczony podatek dochodowy do zapłaty.

Oblicz leasing i wyślij zapytanie o ofertę. Zobacz nasz kalkulator leasingowy samochodu.

Dzięki tarczy podatkowej firma może zmniejszyć podatek dochodowy jaki ma zapłacić. Środki w ten sposób zaoszczędzone mogą posłużyć innym celom – inwestycjom, spłacie leasingu lub kumulacji kapitału obrotowego.

Jak działa tarcza podatkowa?

W leasingu operacyjnym czynnikiem tworzącym koszty podatkowe i tarczę podatkową są raty leasingowe.  Natomiast ogólnie tarczę podatkową tworzą wydatki w firmie takie jak:

  • raty leasingowe (tylko w leasingu operacyjnym)
  • amortyzacja
  • odsetki od kredytów

Aby obliczyć tarczę podatkową, należy od przychodu odjąć koszty podatkowe powstałą w ten sposób podstawę do opodatkowania pomnożyć przez stawkę podatku dochodowego.

Przykład tarczy podatkowej

Podatnik uzyskał roczny przychód w wysokości 400.000 zł. Do kosztów uzyskania przychodu udało mu się zaliczyć wydatki w kwocie 200.000 zł. W ten sposób podstawa do opodatkowania wyniosła 200.000 zł. Należny podatek obliczono mnożąc podstawę do opodatkowania przez stawkę podatku 18%, czyli 200.000 x 18% = 36.000 zł. Podatek dochodowy do zapłacenia wyniósł 36.000 zł

Raty leasingu operacyjnego pomoże obliczyć kalkulator leasingowy w PLN i EUR dla firm.

Jak wykorzystać tarczą podatkową w leasingu operacyjnym

Sytuacja 1. Gdyby w opisanej powyżej sytuacji podatnik posiadał aktywny kredyt na samochód o wartości 150.000 netto tj. 184.500 brutto, z kwoty która pozostała po opodatkowaniu (200.000 zł – 36.000 zł=164.000 zł) musiał by dokonać spłaty kredytu. Kosztem była by amortyzacji auta i odsetki od kredytu.W takiej sytuacji istnieje również górna granica wliczenia zakupu w koszty – równowartość 20.000 Eur.

Sytuacja 2. Gdyby w opisanej powyżej sytuacji podatnik za gotówkę samochód o wartości 150.000 netto tj. 184.500 kosztem podatkowym była by tylko jego amortyzacja (20% rocznie). W takiej sytuacji istnieje również górna granica wliczenia zakupu w koszty – równowartość 20.000 Eur.

Sytuacja 3. Gdyby w opisanej powyżej sytuacji podatnik posiadał aktywną umowę leasingu na samochód o wartości 150.000 zł netto, zawartą na przykład na okres 2 lat, w przybliżeniu jego płatności leasingowe w każdym roku wyniosły by 60.000 zł netto. Dzięki tarczy podatkowej (raty leasingowe można wliczyć w koszty działalności) na podanym przykładzie rozliczenie podatnika wyglądało by następująco:

przychód 400.000, – (koszty 200.000 + koszty podatkowe z tytułu rat leasingowych 60.000) = 400.000 – 260.000. Podstawa do opodatkowania = 140.000 zł. Podatek wyliczony wg stawki 18% = 25.200 zł.

Zauważmy, że dzięki leasingowi podatnik prowadzący firmę zyskuje w każdym roku około 10.000 zł których nie musi odprowadzić do urzędu podatkowego w formie podatku dochodowego. Zauważmy ponadto, że przy spłacie leasingu wszystkie raty leasingowe są kosztem podatkowym, nie występuje tu ograniczenie kosztów podatkowych do 20.000 euto! Realny zysk z powodu korzystania z leasingu jest więc przy samochodach o wartości powyżej 20 tys euro jeszcze większy od wyliczonego powyżej.

Nasza opinia:

Leasing jest najbardziej efektywnym sposobem na finansowanie zakupów środków trwałych w firmie oraz tworzenia tzw. kosztów podatkowych, czyli obniżania efektywnego podatku dochodowego do zapłaty.

Umów się na 10 minut bezpłatnych konsultacji. Sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.


Masz pytanie? Chętnie na nie odpowiemy.

Oblicz leasing i wyślij zapytanie o ofertę: kalkulator-leasingowy.pl