Kategoria: porady

Pożyczka leasingowa to alternatywa dla kredytu i leasingu

Pożyczka leasingowa to alternatywa dla kredytu i leasingu

 

Pożyczka leasingowa jest ciekawą, alternatywną formą finansowania zakupu samochodów oraz maszyn i urządzeń na firmę. Łączy ona zalety leasingu oraz kredytu w jednym.

Na czym polega pożyczka leasingowa?

Jest to forma finansowania zakupu w której samochód lub maszynę nabywa Pożyczkobiorca (Klient) a płatność za ten przedmiot realizuje firma leasingowa w formie pożyczki między Pożyczkobiorcą a Firmą Leasingową.

 • Od początku właścicielem samochodu lub maszyny jest więc Pożyczkobiorca. Jest to niewątpliwy plus dla tej części klientów, dla których leasing wydaje się być mniej atrakcyjny ponieważ chcą być od razu właścicielem kupowanego przedmiotu. Nie dolicza się również podatku VAT. Umożliwia to pożyczka leasingowa.

Zalety pożyczki leasingowej

Pożyczka leasingowa jest również ciekawsza od kredytu samochodowego ponieważ:

 • Pożyczki udziela firma leasingowa , która nie wymaga do jej udzielenia tylu dokumentów co bank. W większości przypadków pożyczkę realizuje się w procedurze uproszczonej, nie bada się zdolności kredytowej pożyczkobiorcy.
 • Pożyczka może być udzielona nawet na 100% wartości przedmiotu a możliwy okres finansowania to nawet do 10 lat. Może również pokryć koszty ubezpieczenia przedmiotu.
 • Pożyczka nie podlega podatkowi VAT, który jest naliczany przy leasingu.
 • Procedura zawarcia umowy i wypłaty środków trwa krócej niż umowy leasingu. W praktyce auto można odebrać już po ok 3 dniach od złożenia wniosku o pożyczkę!
 • Atrakcyjne w porównaniu do kredytu samochodowego oprocentowanie pożyczki.

Warto dodać, że po roku spłaty istnieje możliwość 3 miesięcznej karencji w spłacie kapitału.

Standardowym zabezpieczeniem pożyczki leasingowej jest tzw. przewłaszczenie częściowe (wpis firmy leasingowej na 2 stronie dowodu rejestracyjnego) oraz Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej.

Firma leasingowa oferuje Pożyczkobiorcy atrakcyjne stawki ubezpieczeń komunikacyjnych pakietowych AC/OC/NW. Istnieje też możliwość zawarcia ubezpieczenia od straty finansowej GAP Fakturowy, które gwarantuje wypłatę 100% ceny nabycia pojazdu w całym okresie pożyczki (auto nie traci na wartości).

Na co można wziąć pożyczkę leasingową

Pożyczkę leasingową można otrzymać przede wszystkim na zakup samochodów osobowych i dostawczych, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep, a także ciągników i maszyn rolniczych oraz innych maszyn dopuszczonych do finansowania.

Kto może otrzymać pożyczkę leasingową

Pożyczka leasingowa to produkt dla prowadzących działalność gospodarczą przedsiębiorcy oraz rolników indywidualnych.

Warunki uzyskania pożyczki leasingowej

Wymagania dotyczące okresu działalności Pożyczkobiorcy – minimum 3 miesiące działalności oraz pozytywna weryfikacja historii kredytowej.

Wymagane dokumenty do pożyczki leasingowej

 • Wniosek o pożyczkę
 • Zgoda na sprawdzenie w Pożyczkobiorcy w bazach bankowych + dowody osobiste
 • Faktura pro forma lub oferta od sprzedawcy
 • W przypadku samochodów używanych – kopia dowodu rejestracyjnego lub tzw. briefu

Po ustaleniu warunków pożyczki i przygotowaniu dokumentów Pożyczkobiorca pobiera na siebie fakturę zakupu od sprzedawcy, rejestruje i ubezpiecza samochód (dokonując jednocześnie przewłaszczenia częściowego w dowodzie rejestracyjnym oraz cesji praw z polisy ubezpieczenia). Po dokonaniu tych czynności firma leasingowa przelewa na konto sprzedawcy należną kwotę zakupu ( w całości lub w części jeśli występuje tzw. wkład własny pożyczkobiorcy).

Całość procedury zajmuje ok. 3 dni roboczych, czyli szybciej niż w przypadku leasingu.

W celu uzyskania oferty oraz złożenia wniosku o pożyczkę leasingową zapraszamy do kontaktu z nami.

Coraz więcej firm korzysta z leasingu – statystyki po I kwartale 2017

Coraz więcej firm korzysta z leasingu – statystyki po I kwartale 2017

Statystyki dotyczące wzrostu gospodarczego w Polsce znajdują swoje potwierdzenie również w danych zbieranych przez organizację firm leasingowych – Związek Polskiego Leasingu. Pod koniec kwietnia przedstawił on dane z polskiego rynku leasingowego za 1 kwartał 2017

Coraz więcej firm korzysta z leasingu

Okazuje się, że po 3 miesiącach 2017 roku branża zanotowała wzrost rok do roku aż o 12,7%, przy czym segment finansowania samochodów urósł prawie o 20%. Wskazuje to na coraz większe zainteresowanie leasingiem, który jest już powszechną formą finansowania/zakupu w firmach. niewątpliwie jest to też dowodem na rosnący optymizm przedsiębiorców i co za tym idzie – wzrastającą chęć do inwestowania.

Leasing czyli legalne obniżenie podatku

Naszym zdaniem dodatkowym czynnikiem który napędza leasing jest uszczelnienie systemu podatkowego przez służby skarbowe, wobec czego część przedsiębiorców poszukuje w pełni legalnych metod obniżenia płaconych podatków. Takim sposobem od lat jest właśnie leasing.

W strukturze finansowania dominująca pozycję zajmują samochody osobowe i dostawcze, które stanowią prawie 50% zawieranych kontaktów leasingowych.

Prognozy dla leasingu są dobre

Generalnie zdecydowana większość firmy leasingowych wskazuje na optymistyczne plany sprzedaży i zatrudnienia. Wypada dodać, że rok 2017 na pewno przyniesie pewne niespodzianki i przetasowania w rankingach sprzedaży firm leasingowych. Wynika to z łączenia się największych graczy na rynku i narastającej presji o miejsce numer 1. Należy również dodać, że nowi bankowi gracze również mają duże aspiracje i z pewnością będą piąć się w górę. Naszym zdaniem aktualnie nie ma jednak dalszej presji ani miejsca na zmniejszanie marż leasingowych, które pozostają w większości przypadków na dość niskim poziomie. Walka odbywać się będzie raczej na dostęp do sieci sprzedaży oraz usługi dodatkowe. Zapewne niektóre firmy będą chciały również wykorzystać swój silny brand do przekonania nowych klientów.

Kalkulator leasingu

Przedsiębiorcom zainteresowanym uzyskaniem bezpłatnej porady i oferty leasingu, polecamy skorzystanie z usług naszego kalkulatora leasingowego oraz wysłanie zapytania o ofertę. Na bieżąco monitorujemy rynek leasingowy, z pewnością będziemy mogli państwu przedstawić ciekawą bankową ofertę leasingu na samochód lub maszynę. Warto skontaktować się z doradcą leasingowym.

źródło: Związek Polskiego Leasingu

 

Co to jest tarcza podatkowa w leasingu operacyjnym?

Co to jest tarcza podatkowa w leasingu operacyjnym?

Pytanie: Co to jest tarcza podatkowa w leasingu operacyjnym? Jak działa tarcza podatkowa?

Odpowiedź:

Tarcza podatkowa w leasingu

Tarcza podatkowa to efekt podatkowy działania polegającego na zawarciu umowy leasingu operacyjnego. W wyjaśnieniu tego pojęcia należy zacząć od tego, że głównym efektem podatkowym w leasingu operacyjnym jest jego czynnik kosztowy dla firmy biorącej leasing. Oznacza to, że raty leasingowe w leasingu operacyjnym są – kosztem uzyskania przychodu, tzn. pomniejszają podstawę do opodatkowania. Dla firmy ma to takie znaczenie, że zmniejszona podstawa do opodatkowania (czyli przychody minus koszty podatkowe) oznacza mniejszy wyliczony podatek dochodowy do zapłaty.

Dzięki tarczy podatkowej firma może zmniejszyć podatek dochodowy jaki ma zapłacić. Środki w ten sposób zaoszczędzone mogą posłużyć innym celom – inwestycjom, spłacie leasingu lub kumulacji kapitału obrotowego.

Jak działa tarcza podatkowa?

W leasingu operacyjnym czynnikiem tworzącym koszty podatkowe i tarczę podatkową są raty leasingowe.  Natomiast ogólnie tarczę podatkową tworzą wydatki w firmie takie jak:

 • raty leasingowe (tylko w leasingu operacyjnym)
 • amortyzacja
 • odsetki od kredytów

Aby obliczyć tarczę podatkową, należy od przychodu odjąć koszty podatkowe powstałą w ten sposób podstawę do opodatkowania pomnożyć przez stawkę podatku dochodowego.

Przykład tarczy podatkowej

Podatnik uzyskał roczny przychód w wysokości 400.000 zł. Do kosztów uzyskania przychodu udało mu się zaliczyć wydatki w kwocie 200.000 zł. W ten sposób podstawa do opodatkowania wyniosła 200.000 zł. Należny podatek obliczono mnożąc podstawę do opodatkowania przez stawkę podatku 18%, czyli 200.000 x 18% = 36.000 zł. Podatek dochodowy do zapłacenia wyniósł 36.000 zł

Jak wykorzystać tarczą podatkową w leasingu operacyjnym

Sytuacja 1. Gdyby w opisanej powyżej sytuacji podatnik posiadał aktywny kredyt na samochód o wartości 150.000 netto tj. 184.500 brutto, z kwoty która pozostała po opodatkowaniu (200.000 zł – 36.000 zł=164.000 zł) musiał by dokonać spłaty kredytu. Kosztem była by amortyzacji auta i odsetki od kredytu.W takiej sytuacji istnieje również górna granica wliczenia zakupu w koszty – równowartość 20.000 Eur.

Sytuacja 2. Gdyby w opisanej powyżej sytuacji podatnik za gotówkę samochód o wartości 150.000 netto tj. 184.500 kosztem podatkowym była by tylko jego amortyzacja (20% rocznie). W takiej sytuacji istnieje również górna granica wliczenia zakupu w koszty – równowartość 20.000 Eur.

Sytuacja 3. Gdyby w opisanej powyżej sytuacji podatnik posiadał aktywną umowę leasingu na samochód o wartości 150.000 zł netto, zawartą na przykład na okres 2 lat, w przybliżeniu jego płatności leasingowe w każdym roku wyniosły by 60.000 zł netto. Dzięki tarczy podatkowej (raty leasingowe można wliczyć w koszty działalności) na podanym przykładzie rozliczenie podatnika wyglądało by następująco:

przychód 400.000, – (koszty 200.000 + koszty podatkowe z tytułu rat leasingowych 60.000) = 400.000 – 260.000. Podstawa do opodatkowania = 140.000 zł. Podatek wyliczony wg stawki 18% = 25.200 zł.

Zauważmy, że dzięki leasingowi podatnik prowadzący firmę zyskuje w każdym roku około 10.000 zł których nie musi odprowadzić do urzędu podatkowego w formie podatku dochodowego. Zauważmy ponadto, że przy spłacie leasingu wszystkie raty leasingowe są kosztem podatkowym, nie występuje tu ograniczenie kosztów podatkowych do 20.000 euto! Realny zysk z powodu korzystania z leasingu jest więc przy samochodach o wartości powyżej 20 tys euro jeszcze większy od wyliczonego powyżej.

Nasza opinia:

Leasing jest najbardziej efektywnym sposobem na finansowanie zakupów środków trwałych w firmie oraz tworzenia tzw. kosztów podatkowych, czyli obniżania efektywnego podatku dochodowego do zapłaty.

 

Jak kalkulować raty leasingowe?

Jak kalkulować raty leasingowe?

Nie masz doświadczenia w leasingu, nie wiesz jak kalkulować raty leasingowe? Oto garść porad, jak kalkulować raty leasingowe.

Jak kalkulować raty leasingowe

Jak skalkulować raty by oferta była dla nas jak najbardziej korzystna? To pytanie, które zadają sobie przedsiębiorcy korzystający z kalkulatora rat leasingowych.

Pamiętajmy – suma procentowa jaką pokaże kalkulator leasingowy to nie wszystko. W biznesie liczy się elastyczność oferty i używanie, a nie własność. Liczy się też profesjonalne doradztwo.

1. Inwestuj środki zewnętrzne.

Podstawowe zasady biznesu są niezmienne – jeśli możesz, inwestuj środki cudze a nie własne. Dlatego bardziej opłaca się wziąć leasing z niskim wkładem własnym np 1% lub nawet 0% w najmie długoterminowym, niż przeznaczać na to własne środki i pozbywać się płynności finansowej czy możliwości zainwestowania ich w inny sposób.

Pamiętaj – zakup samochodu jest inwestycją tylko do pewnego stopnia – jeśli używasz auta również do celów prywatnych, inwestuje cudze pieniądze a nie własne, na przykład biorąc leasing.

2. Szukaj raty, nie kosztu całkowitego.

Określ ile lat będziesz użytkował przedmiot leasingu, samochód czy maszynę i dostosuj do tego okres leasingu.

Samochód ma zarabiać na Ciebie a nie Ty na samochód. Dlatego lepiej wziąć leasing na dłuższy okres i płacić mniejsze raty miesięczne, mając zapewnioną poduszkę finansową na inne wydatki czy gorszy okres w biznesie.

Zauważ, że nie przypadkiem w zachodniej europie leasing polega głównie na używaniu auta przez okres 3-4 lata a następnie zwrocie samochodu i zawarciu nowej umowy. Przedsiębiorcy z zachodniej europy już od dawna wiedzą, że samochód traci na wartości więc nie zawsze warto spłacać jego całej wartości. Lepiej spłacić część odpowiadającą utracie wartości a następnie wziąć nowy.

W orientacyjnym wyliczeniu rat pomoże nasz leasing kalkulator.

3. Niekoniecznie musisz spłacać całą wartość.

Jeśli nie stać cię na swobodną spłatę rat, to nie szukaj leasingu tańszego o 50 zł (z punktu widzenia firmy to nieistotna oszczędność), ale postaraj się podwyższyć wartość końcową auta lub wydłużyć okres leasingu.

Nie martw się – podwyższenia wartości końcowej można dokonać w leasingu standardowym, ale najbardziej korzystne będzie w tzw. najmie długoterminowym (leasingu FSL z serwisem). Wtedy w pewnych wariantach rata leasingowa może być niższa nawet o 50% w stosunku do leasingu standardowego! Doskonale pokazuje to nasz leasing kalkulator.

Nic nie szkodzi również wzięcie leasingu na dłuższy okres – w dobrych firmach leasingowych zawsze możesz wcześniej zakończyć umowę, zarówno w leasingu standard jak i z dużym wykupem.

4. Bierz pod uwagę koszty dodatkowe

Koszt leasingu, jak wynika z danych kalkulatora, w różnych firmach leasingowych jest zbliżony. Różnice rzędu 1% na całkowitym koszcie leasingu nie powinny być argumentem przesądzającym o wyborze danej firmy leasingowej.

Warto wziąć pod uwagę również takie czynniki jak:

 • opaty dodatkowe lub ich brak,
 • koszty ubezpieczenia komunikacyjnego,
 • czy firma leasingowa oferuje ubezpieczenie spłaty umowy GAP,
 • czy firma leasingowa umożliwia i za jaką kwotę wcześniejszy wykup przedmiotu leasingu,

Zwróć uwagę również na niematerialne ale ważne czynniki:

 • czy doradca leasingowy dojedzie do ciebie,
 • od jak dawna pracuje w branży leasingu osoba która będzie cię obsługiwała.

Przykład pułapki leasingu fabrycznego

Przykład pułapki leasingu fabrycznego

 

Leasing Fabryczny I

 • Auto kosztuje 150.000 zł
 • Oprocentowanie „Leasingu fabrycznego” to 5%
 • W takiej „super ofercie leasingu fabrycznego” Klient zwykle nie otrzymuje na samochód rabatu lub minimalny.
 • Klient otrzymuje ofertę leasingu 105%, czyli spłaca 100% ceny + 5% odsetek = razem 150.000 + 5% = 157.000 zł

Leasing Fabryczny II

 • Auto kosztuje 150.000 zł
 • Oprocentowanie „Leasingu fabrycznego” to 0%
 • W takiej „super ofercie leasingu fabrycznego” Klient nie otrzymuje na samochód rabatu.
 • Klient otrzymuje ofertę leasingu 0%, czyli spłaca 100% ceny + 0% odsetek = razem 150.000 

Leasing Zewnętrzny

 • Auto kosztuje 150.000 zł
 • Klient nie korzysta z „super oferty leasingu fabrycznego” ale negocjuje twardo cenę. W przypadku zakupu samochodów marek Premium na firmę rabat 15% jest bez większych problemów do uzyskania. Finalnie Klient ma do sfinansowania samochód nabywany za cenę: 127.500
 • Oprocentowanie zewnętrznego leasingu to 10%
 • Klient spłaca 110% ceny fakturowej: 127.500 + 10% odsetek. Razem 140.250 zł

Pytanie – który leasing jest lepszy? Fabryczny 0% czy Zewnętrzny?

Odpowiedź – liczby pokazują jednoznacznie. Leasing fabryczny 0% czy leasing zewnętrzny oprocentowany na 10 czy nawet 15% w skali 5 lat? Z podanego przykładu jednoznacznie wynika, że leasing fabryczny 0% JEST DROŻSZY niż leasing zewnętrzny oprocentowany na 10%.

Pytanie – jak to się dzieje, że firma leasingu fabrycznego oferuje leasing 0% i jeszcze na tym zarabia?

Odpowiedź: ponieważ firma leasingu fabrycznego dostaje rabat, którego w tej opcji nie dostanie klient. Te 10 – 15% rabatu nie trafia do kieszeni Klienta w postaci oszczędności, ale do kieszeni firmy leasingu fabrycznego, przez rabat który dostała od sprzedawcy samochodu. Rabat którego nie dostanie Klient, ponieważ tłumaczy się mu, że ma „leasing 0%”

Nasza opinia: nie warto ślepo wierzyć procentom przedstawianym nam w salonach samochodowych.

Na czym polega najem konsumencki na kilometry?

Na czym polega najem konsumencki na kilometry?

Pytanie: Na czym polega najem konsumencki na kilometry?

Odpowiedź:

Najem konsumencki na kilometry

Najem konsumencki na kilometry to nowa, jak również nowoczesna forma finansowania i użytkowania samochodów przez osoby prywatne – konsumentów. Wyjaśnijmy to na przykładzie firmy i jej kalkulacji.

Coraz częściej świadomi właściciele firm zdają sobie sprawę z tego, że do prowadzenia firmy i zarabiania nie jest im potrzebna własność samochodów czy maszyn ale możliwość ich używania. Najważniejszą sprawą jest, by koszty ponoszone z tytułu użytkowania były jak najniższe, najlepiej by obciążenia finansowe związane z używaniem samochodu lub maszyny były bezpośrednio związane z tym jak mocno pracuje – czyli tym samym zarabia. Wtedy połączenie koszt-efekt będzie najbardziej efektywne i racjonalne.

Przedsiębiorcy mają już tego typu, jak wyżej opisane rozwiązania – są to wynajem długoterminowy oraz leasing na kilometry dla firm. A co z konsumentami, osobami prywatnymi?

Do niedawna niestety nie mieli dużego wyboru – w zasadzie ograniczał się on do zakupu auta za gotówkę, w kredycie samochodowym lub czasami w leasingu konsumenckim. Wszystkie te rozwiązania miały jednak pewną niedogodność –  w stosunkowo krótkim czasie należało spłacić całą wartość auta wraz z odsetkami, a wiec obciążenia finansowe z tym związane były dość znaczne. Często osoba prywatna nie mogła sobie pozwolić na taki samochód jaki chciała by mieć.

Jak zmniejszyć raty za użytkowanie samochodu?

Odpowiedzią na te bolączki zdaje się być najem konsumencki na kilometry. Samochody są coraz nowocześniejsze, lepiej wyposażone, wygodniejsze, ale jednocześnie nie są tanie. Co zrobić by móc pozwolić sobie na używanie wymarzonego samochodu? Może po prostu rozwiązaniem jest następujące rozumowanie:

 1. Nie musieć wnosić własnego wkładu finansowego by używać samochodu.
 2. W czasie trwania umowy spłacać tylko tę część auta jaką ono faktycznie traci na wartości.
 3. Płacić wtedy kiedy faktycznie jeździmy! W miesiącu kiedy jeździ się mniej, spłacać niższą ratę.
 4. Móc wykupić samochód lub po prostu zwrócić i wziąć nowy.
 5. Mieć zapewniony kompleksowy serwis i ubezpieczenie oraz samochód zastępczy w cenie raty.

Na czym polega najem na kilometry?

Oferta najmu samochodu za kilometr polega na tym, że:

 • po pierwsze – nie musimy dysponować wkładem własnym. Wynosi on 0%
 • po drugie – statystyczny samochód, nawet jeśli stoi w garażu traci na wartości mniej niż wtedy gdy jeździ. Podzielmy więc utratę wartości i ustalmy niską ratę podstawową oraz stawkę za przejechany kilometr. W miesiącu kiedy nie będziemy jeździć, nie będziemy płacić za przejechane kilometry. Auto będzie miało zamontowany gps dzięki któremu system automatycznie obliczy czynsz za przejechane kilometry, zlokalizuje skradziony pojazd oraz będzie podstawą do dodatkowych zniżek w coraz droższych ubezpieczeniach komunikacyjnych.
 • po trzecie – co zrobić z kilkuletnim samochodem?  Spłacić jego pozostałą wartość i wykupić na własność czy może nie spłacać jej, oddać auto i zmienić na nowe? Możesz to zrobić.
 • spokój i niskie koszty zapewnia wliczenie do raty pełnego ubezpieczenia, serwisu i napraw! oraz samochodu zastępczego.

Czy to wszystko jest już dostępne dla osób prywatnych? Tak. Zwykły konsument może w ten sposób zaplanować swoje wydatki, dostosować je do budżetu domowego i jeździć wymarzony autem.

Najem konsumencki na kilometry jest aktualnie dostępny dla nowych samochodów o wartości do 123.000 brutto. Bez wkładu własnego, na okres do 5 lat, w procedurze uproszczonej.

Nasza opinia:

Bardzo ciekawa, i nowoczesna forma finansowania i używania samochodów dla osób prywatnych i firm. Szczerze mówiąc trudno o coś bardziej elastycznego i przyjaznego Klientom. Założenie systemu gps to auta (zajmuje się tym firma leasingowa) trochę kosztuje, ale poza tym sporo plusów. Szacujemy, że koszty użytkowania samochodu w tej formie mogą stanowić tylko ok 50%  kosztów ponoszonych przy korzystaniu z dotychczasowych firm finansowania. Żadna z nich nie przebije najmu długoterminowego na kilometry elastycznością.

Chcesz wiedzieć więcej, otrzymać ofertę od firmy leasingowej? Zapytaj – wyślij formularz.